Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim.

2018-03-16

16 marca 2018 r podczas Targów AGROTECH w Kielcach dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spotkał się z członkami zespołu do opracowania strategii, analiz i rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Przypomnijmy, że zespół ten został powołany 13 maja 2017 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek. Zespół liczy 25 członków a w jego skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk otoczenia rolniczego. Zespołem kieruje prezydium w składzie: Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju UW - Jacek Sułek, kierownik Oddziału Ochrony Środowiska - Joanna Łazarska, oraz Jerzy Pośpiech - dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, który koordynuje prace zespołu i odpowiada za sprawy merytoryczne.

Minister zapoznał się z dokumentem kilka dni wcześniej, konsultując jego treść z Departamentem Strategii Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa. Podczas spotkania z członkami zespołu minister wyraził bardzo pozytywną opinię o treści dokumentu. Należy przypomnieć, że dokument ten jest na ukończeniu a prace nad nim przebiegają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Rolnictwa.

udostępnij
do góry