Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/W Budapeszcie o przyszłości WPR

W Budapeszcie o przyszłości WPR

2018-02-06

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Budapeszcie. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

- Wystąpienie Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa, budzi nadzieję, że ostateczna propozycja będzie do przyjęcia przez wszystkich. Aby utrzymać pełną wspólnotowość unijnego budżetu i uniknąć podziału Unii Europejskiej na kraje bogatsze i biedniejsze, powinniśmy dążyć do solidarnego finansowania luki, która powstanie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Polska jest przeciwna działaniom, które mogą doprowadzić do renacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Luka budżetowa powinna być zrekompensowana przez zwiększenie budżetu wspólnotowego, a nie przez redukcje polityk - mówił minister Krzysztof Jurgiel.

Polska negatywnie ocenia pomysł współfinansowania płatności bezpośrednich, gdyż taki krok byłby zagrożeniem dla funkcjonowania wspólnotowego rynku, zasad równej konkurencji i wspólnotowości tej polityki.

Minister zwrócił uwagę, że KE wskazuje na kilka ważnych spraw, które powinny być silniej ujęte w nowej WPR i podkreślił, że takie oczekiwania powinny być wyrażone wobec innych wspólnotowych polityk. Na przykład, w kwestii transferu wiedzy, zmian wymaga program Horyzont. W ocenie ministra Jurgiela wszystkie państwa członkowskie muszą mieć równy dostęp do jego finansowania. Przynajmniej część budżetu programu powinna być dostępna na zasadzie kopert finansowych.

Polski minister podkreślił, że w komunikacie KE brakuje kwestii finansowych, decydujących o skuteczności WPR.

- Brakuje wyraźnego odniesienia się do kwestii wyrównania płatności bezpośrednich, które nadal są oparte o historyczne poziomy produkcji, chociaż dziś wszyscy rolnicy w Unii Europejskiej muszą wypełniać wszystkie wymogi. Płatności bezpośrednie nie mogą zakłócać warunków konkurencji i powinny być takie same dla wszystkich państw członkowskich - powiedział minister Jurgiel.

Podczas spotkania Ministrów Rolnictwa podpisana została Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji nt. przyszłości żywności i rolnictwa.

Źródło: http://www.polska-ziemia.pl/

udostępnij
do góry