Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach pt.

"Ochrona różnorodności biologicznej
w warunkach produkcji rolnej"

Celem realizowanej operacji i szkoleń jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. 

Operacja przewiduje organizację i przeprowadzenie 48 szkoleń dla 950 osób. Realizacja szkoleń ropocznie się od września 2022 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. 

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego, zgodnie z załączonym harmonogramem (do pobrania poniżej). Harmonogram podlega ciągłym aktualizacją o kolejne szkolenia. Program szkoleniowy jest taki sam dla wszystkich planowanych szkoleń i obejmuje takie zagadnienia jak: 

  • Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych,
  • Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska,
  • Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie,
  • Zasady integrowanej ochrony roślin,
  • Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych,
  • Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”,
  • Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktowania się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego ŚODR.

Ponadto szczegółowych informacji udzielają:

  • Michał Kowalczyk, tel.: 41 372 22 84 do 86,, e-mail ,
  • Joanna Odziemek, tel.: 41 372 22 84 do 86,, e-mail
kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program szkolenia 2022-10-13 265,75KB pobierz plik: Program szkolenia
pdf Harmonogram szkoleń (aktualizacja, stan na dzień 20.12.2022 r.) 2022-12-20 313,98KB pobierz plik: Harmonogram szkoleń (aktualizacja, stan na dzień 20.12.2022 r.)
do góry