Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Logotypy projektowe

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
zaprasza do udziału w ramach poddziałania

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych
i działań informacyjnych”

objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie Rolnictwa ekologicznego - na terenie Polski.

Operacja realizowana będzie w ramach konsorcjum którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. 

Operacja polega na:

  • założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  • przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
  • organizacji seminariów tematycznych i konferencji.

Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych w tym 16 w województwie świętokrzyskim. Będą one założone w gospodarstwach lub podmiotach przygotowujących produkty rolnictwa ekologicznego, posiadających aktualne ekologiczne certyfikaty zgodności produkcji z wymaganiami rolnictwa ekologicznego w zakresie objętym tematem demonstracji. 

W obiektach tych przeprowadzone zostaną demonstracje z: 

  • produkcji roślinnej: zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, bobowate i ich mieszanki, warzywa, sady, rośliny jagodowe i zioła,
  • produkcji zwierzęcej: bydło mięsne, mleczne, świnie, owce, kozy, króliki, kurczęta rzeźne, pasieki, kury nioski, akwakultura), 
  • przetwórstwa: mleka, mięsa, zbóż, owoców lub warzyw, oraz uboju zwierząt.

Realizacja operacji potrwa do końca 2024 roku.

Aktualności z realizacji operacji

Znaleziono wiadomości: 6.

do góry