Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Realizacja operacji "Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje operację

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Operacja w zakresie świadczenia usług doradczych mająca na celu poprawę wyników gospodarczych gospodarstw
oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

do góry