Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Szczegóły realizacji operacji - KUD 2

KUD-2

W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje operacje polegające na świadczeniu usług doradczych w ramach kompleksowych dwuletnich programów doradczych.

Celem poddziałania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Programy usług doradczych są realizowane w całym województwie świętokrzyskim i obejmują 916 gospodarstw. Każdy program składa się z co najmniej dwóch usług doradczych, realizowanych zgodnie z metodykami opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. Obowiązkowo świadczona jest usługa pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” . Druga usługa jest wybierana wspólnie z rolnikiem z katalogu usług objętych metodykami. Dodatkowo w gospodarstwach, które nie korzystały z programów doradczych w ramach pierwszego naboru, wykonywana jest „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego”.

W gospodarstwach z naszego województwa obok wspomnianych będą realizowane następujące usługi doradcze:

  • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów,
  • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE,
  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
  • Modernizacja gospodarstwa rolnego,
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
  • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
  • Zazielenienie,
  • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

Z programów mogą korzystać aktywni zawodowo rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca w tym zakresie będzie poprzedzona zawarciem umowy o świadczenie usług doradczych.

Programy doradcze będą realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.

 

Operacje realizowane są przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

do góry