Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Szczegóły realizacji operacji - KUD 3

KUD-3

W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje operacje polegające na świadczeniu usług doradczych w ramach kompleksowych programów doradczych.

Celem poddziałania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Programy usług doradczych są realizowane w całym województwie świętokrzyskim i obejmują 1375 gospodarstw.

Każdy program składa się z trzech usług doradczych, realizowanych zgodnie z metodykami opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. Obowiązkowo świadczona jest usługa pn. „ Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”. Druga usługa jest wybierana wspólnie z rolnikiem z katalogu trzech usług.

 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów,
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości.

Trzecia usługa jest wybierana przez rolnika wspólnie z doradcą z katalogu usług dla których opracowano metodyki w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W gospodarstwach z naszego województwa obok wspomnianych powyżej będą realizowane następujące usługi doradcze:

 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”,
 • Modernizacja gospodarstwa rolnego,
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi,
 • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Z programów mogą korzystać aktywni zawodowo rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca w tym zakresie będzie poprzedzona zawarciem umowy o świadczenie usług doradczych.

Programy doradcze są realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych.

Operacje realizowane są przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie korzystania z usług doradczych”
działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

do góry