Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kontakt z redakcją

gazety redakcji

Krótko o Redakcji...

„Aktualności Rolnicze” to miesięcznik wydawany od ponad 20 lat przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W ciągu roku publikujemy 11 numerów (lipcowo-sierpniowy łączony), każdorazowo w nakładzie 2200 egzemplarzy. Treści artykułów opracowywane są zarówno przez zespół redakcyjny, jak również specjalistów ŚODR Modliszewice oraz liczne grono doradców terenowych pracujących w 13 powiatowych zespołach doradczych województwa. Redakcja prowadzi także współpracę z wieloma jednostkami zajmującymi się tematyką rolniczą. Naszymi czytelnikami są zarówno świętokrzyscy rolnicy i hodowcy, jak i wszelkie firmy oraz instytucje związane z branżą rolniczą. Dzięki dobrze funkcjonującej sieci doradców terenowych nasze Aktualności Rolnicze docierają do wszystkich zakątków woj. świętokrzyskiego, a często także poza jego granice.

Zespół redakcyjny Aktualności Rolniczych
ŚODR Modliszewice

Pierwsze miejsce dla naszych Aktualności Rolniczych w XXI edycji konkursu  pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”

KONTAKT

Redaktor naczelna
Opracowanie i korekta

  • Elżbieta Musiał
    tel.: 41 372 22 84 wew. 237
    e-mail:

Kontakt z redakcją:

  • e-mail:

Nasze Aktualności Rolnicze zajęły pierwsze miejsce w XXI edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”

Adres:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Redakcja Aktualności Rolniczych
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

do góry