Rośliny

Znaleziono wiadomości: 518.

 • Rośnie eksport polskiej żywności 2022-11-30

  Rośnie eksport polskiej żywności

  W okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 30,3 mld EUR (140 mld złotych). Jest to wartość wyższa o 26,7% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej w 2022 roku, a także wyższe tempo wzrostu w odniesieniu do 2021 r. potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy, działający w branży rolno-spożywczej,

  Rośnie eksport polskiej żywności
 • Dobre perspektywy uprawy soi 2022-11-23

  Dobre perspektywy uprawy soi

  W ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost powierzchni uprawy soi w Polsce, z 23 tysięcy hektarów w 2021 roku do 48 tysięcy hektarów w 2022. Na tak znaczny wzrost powierzchni uprawy soi wpływ miało wiele czynników, wśród nich między innymi wysokie ceny importowanej śruty sojowej, korzystna cena i duży popyt na soję non-GMO.

  Dobre perspektywy uprawy soi
 • ŚODR O. Sandomierz zaprasza na kurs chemizacyjny 2022-11-23

  ŚODR O. Sandomierz zaprasza na kurs chemizacyjny - podstawowy

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu zaprasza na kurs chemizacyjny - podstawowy, umożliwiający stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

  ŚODR O. Sandomierz zaprasza na kurs chemizacyjny - podstawowy
 • Biologizacja - techniki poprawiające żyzność g 2022-11-10

  Biologizacja - techniki poprawiające żyzność gleby

  Gleba jest to żywy system biologiczny tworzący z roślinami ekosystem rolniczy. Jej biologizacja to metody prowadzące do zwiększenia żyzności gleby, zwiększania aktywności biologicznej, a w rezultacie uzyskanie wyższych, dobrej jakości plonów.

  Biologizacja - techniki poprawiające żyzność gleby
 • Komposty jako biologiczna metoda ochrony roślin 2022-11-04

  Komposty jako biologiczna metoda ochrony roślin

  Środki ochrony roślin stanowią grupę preparatów opartą na substancjach, które mogą niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie człowieka. W praktyce większość fungicydów jest nadużywana powodując nagromadzenie się szkodliwych substancji w glebie. W związku z powyższym dąży się do ograniczenia stosowania pestycydów wykorzystując na szerszą skalę metody alternatywne.

  Komposty jako biologiczna metoda ochrony roślin
 • Systemy wczesnego ostrzegania jako główne narzę 2022-10-24

  Systemy wczesnego ostrzegania jako główne narzędzia w rozpoznaniu i zapobieganiu skutków zmian klimatycznych

  Obradująca we wrześniu 2022 roku 77. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ zajmowała się tematyką zagrożeń klimatycznych. W trakcie sesji przedstawiono plany budowy nowych i rozszerzenia zasięgu działalności już istniejących systemów wczesnego ostrzegania w obliczu zmian klimatycznych, które coraz częściej mają charakter katastrof.

  Systemy wczesnego ostrzegania jako główne narzędzia w rozpoznaniu i zapobieganiu skutków zmian klimatycznych
 • Odstępstwa od wdrażania niektórych norm Dobrej 2022-10-13

  Odstępstwa od wdrażania niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w 2023 roku

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało informację, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie, przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8.

  Odstępstwa od wdrażania niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w 2023 roku
 • Zgłoś suszę - nabór wydłużony do 31 paździe 2022-10-13

  Zgłoś suszę - nabór wydłużony do 31 października

  Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br.

  Zgłoś suszę - nabór wydłużony do 31 października
 • Zapraszamy na bezpłatne szkolenia związane z bio 2022-10-07

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia związane z bioróżnorodnością

  We wrześniu 2022 roku w ŚODR Modliszewice ruszył cykl szkoleń związanych z bioróżnorodnością. Szkoleniami są objęci rolnicy z całego województwa świętokrzyskiego. Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać do doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego zlokalizowanych w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego (lista poniżej).

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia związane z bioróżnorodnością
 • Jakie substancje aktywne pestycydów zostaną wyco 2022-09-26

  Jakie substancje aktywne pestycydów zostaną wycofane do końca 2022 r.? Lista środków

  Od kilku lat rynek środków ochrony roślin zmienia się w błyskawicznym tempie. Za sprawą Komisji Europejskiej lista dozwolonych substancji czynnych gwałtownie się kurczy. Związane jest to z wprowadzeniem przez Unię Europejską strategii „Od pola do stołu”, w myśl której należy zmniejszyć zużycie pestycydów o 50% do 2030 roku.

  Jakie substancje aktywne pestycydów zostaną wycofane do końca 2022 r.? Lista środków

  

do góry