Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

2018-02-06

W ramach systemu badania odmian Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są na terenie całego kraju doświadczenia z wieloma gatunkami roślin uprawnych. Doświadczeniami kieruje, i nadzoruje je, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki doświadczeń prezentowane są na stronie internetowej COBORU oraz w formie broszur i publikacji pracowników COBORU w prasie rolniczej.

Więcej informacji na stronie ŚODR Modliszewice

udostępnij
do góry