Strona główna/Świętokrzyski portal rolny/Aktualności/Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca

2018-03-18

8 i 9 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej dot. Płatności obszarowych i zazielenienia w Copa-Cogeca w Brukseli. Związek Zawodowy „Solidarność RI” reprezentuje w tej grupie Pan Jerzy Pośpiech. Posiedzenie grupy w głównej części poświęcone było zagadnieniom przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Obecnie trwa dyskusja na temat zadań, jakie ma spełniać przyszła WPR po 2020 roku, oraz przyszłego kształtu, by skutecznie realizowane były zadania w poszczególnych krajach członkowskich.

Oczywiście nas, jako Związek Zawodowy „Solidarność RI” interesują sprawy polskiego rolnika i dlatego patrzymy na tworzący się kształt przyszłej WPR poprzez pryzmat naszego polskiego rolnictwa dość mocno zróżnicowanego. Komisja Europejska utrzymuje, by  następna perspektywa finansowa 2021-2027 była kontynuacją działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ochrony klimatu, wprowadzania bioróżnorodności na obszarach użytkowanych rolniczo. Zadania te realizowane obecnie są poprzez zróżnicowanie form płatności obszarowych i zazielenienia dla rolników i uzależniane są od wielkości gospodarstwa. Na posiedzeniu tym prezentowano kilka wariantów realizacji powyższych zadań przygotowanych przez Komisję Europejską w następnej perspektywie. Na posiedzeniu tym trwała dość intensywna dyskusja i przygotowanie stanowiska Copa-Cogeca na posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego, które odbyło się 9 marca 2018 r. w Komisji Europejskiej.  W posiedzeniu tym również reprezentowani byliśmy przez Pana Jerzego Pośpiecha.

Posiedzenie odbywało się z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy zaangażowani są w prace nad kształtem WPR, a szczególnie nad kształtem płatności bezpośrednich i zazielenienia. Posiedzenie poświęcone było omówieniu zagadnień szczegółowych, dotyczących form realizacji zazielenienia, spełnienia wymogów obszarów proekologicznych (EFA), oraz spełnienia zasad Wzajemnej Zgodności (Cross Compliance).  Tu w dyskusji stanowczo podkreślaliśmy błędy, niedoskonałości dotychczas stosowanych zasad. Szczególnie uciążliwe były i są w naszych polskich warunkach, gdzie istnieje duże zróżnicowanie wielkości gospodarstw w regionach od 3.5 ha do 30 ha. Jeden z proponowanych wariantów zakłada kopiowanie zasad stosowanych w obecnej perspektywie na perspektywę po 2020 r. Tu również podkreślaliśmy błędy i stawialiśmy stanowcze „NIE”. Przypomnijmy, że w ramach uproszczenia WPR w 2016 r. wnosiliśmy wiele wniosków o zmianę rozporządzeń w tym zakresie, lecz wszystkie zostały odrzucone przez Komisję Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i Parlament Europejski. Prace nad formą płatności bezpośrednich i zazieleniana trwają nadal, trwa również dyskusja na ten temat.

Następne posiedzenia w Copa-Cogeca i w Parlamencie Europejskim przez najbliższe miesiące poświęcone będą zagadnieniom związanym z kształtem WPR po 2020 r., w tym również zagadnieniom związanym z płatnościami bezpośrednimi i zazielenieniem. Jako Związek Zawodowy „Solidarność RI” jesteśmy i będziemy bardzo aktywnymi uczestnikami prac, rozmów i szerszych dyskusji na różnych szczeblach w tym w Copa-Cogeca i Parlamencie Europejskim, zakresie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Pragniemy nadmienić, że w obecnej fazie prac nad przyszłą WPR, nie prowadzi się dyskusji nad wysokością dopłat bezpośrednich i innych płatności towarzyszących.

udostępnij
do góry