Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Carbon farming - rolnictwo węglowe

Carbon farming - rolnictwo węglowe

2020-01-28

Rolnictwo pełni przede wszystkim funkcję produkcyjną (wytwarzanie żywności i surowców dla biogospodarki), ale może także pełnić dodatkową funkcję - środowiskową - ograniczając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W Stanach Zjednoczonych i Australii propaguje się rolnictwo węglowe - z ang. carbon farming.

Rolnictwo węglowe jest szerokim zestawem praktyk rolniczych wykonywanych w różnych typach gospodarstw, które skutkują zwiększonym magazynowaniem węgla atmosferycznego w glebie. Rośliny w procesie fotosyntezy wychwytują dwutlenek węgla i budując swoja strukturę ze związków cukrów, białek i celulozy - tworzą plon. Do rolnictwa węglowego możemy zaliczyć zasady uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin, a także dbałość o aktywność biologiczną gleb, środowisko naturalne i krajobraz.

Oto najprostsze metody zaliczane do carbon farming w USA.

 1. Zastąpienie monokultur płodozmianem.
 2. Przyorywanie resztek pożniwnych zamiast ich spalania (słoma).
 3. Wprowadzenie konserwacyjnej uprawy roli zamiast tradycyjnej orkowej.
 4. Wysiew poplonów roślin okrywowych (ziemia musi być zakryta).
 5. Zastąpienie intensywnego nawożenia zintegrowanym zarządzaniem składnikami pokarmowymi.
 6. Zastosowanie zasad rolnictwa precyzyjnego.
 7. Zmniejszenie intensywności upraw (wprowadzanie roślin paszowych - białkowych).
 8. Nawadnianie powierzchniowe zastępowane jest nawadnianiem kropelkowym i bruzdowym.
 9. Intensywną ochronę roślin zastępuje się integrowaną ochroną roślin.
 10. Racjonalna gospodarka łąkowa i pastwiskowy wypas zwierząt.
 11. Gleby marginalne słabe pozostawia się niezagospodarowane w stanie naturalnym.

Wymienione powyżej praktyki można stosować w każdym gospodarstwie.

Produkcja ma za zadanie redukcję CO2, zwiększenie żyzności gleb, poprawę plonowania (jakości i ilości plonów), zmniejszenia zanieczyszczenia wód związkami biogennymi, a także poprawę warunków gospodarowania. Upowszechnianie takich praktyk przyczynia się do redukcji CO2 i łagodzenia zmian klimatycznych. W Polsce podobne praktyki zalicza się do zasad rolnictwa zrównoważonego - przyjaznego środowisku i klimatowi.

Krzysztof Domagała
Źródło: www.greenamerica.org

udostępnij
do góry