Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Polityka Jakości

Polityka Jakości

Certyfikat ISO Kierownictwo Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zobowiązuje się i zapewnia, że dostarczane usługi doradcze, szkoleniowe i upowszechnieniowe będą spełniały wymagania Klientów, a wdrożony i stale doskonalony system zarządzania jakością zgodny z Normą EN ISO 9001:2015, będzie gwarantował świadczenie usług w oparciu o stwierdzone potrzeby Klientów. Ponadto zapewnia, że świadczone usługi spełniają wymagania określone przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zawarte w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego oraz pozostałych aktach wykonawczych.


Polityka jakości

Dążąc do spełnienia oczekiwań Klientów oraz mając na względzie rozwój firmy Kierownictwo ŚODR Modliszewice określa następujące cele jakości:

  1. Ciągłe doskonalenie świadczonych usług.
  2. Realizowanie zadan zgodnie ze wskazaniem ich zakresu w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego poprzez upowszechnianie wiedzy wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania.
  3. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników ŚODR Modliszewice.
  4. Budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientem poprzez ścisłą i stałą współpracę w ramach realizowanych usług.
  5. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą EN ISO 9001:2015.

Przedstawiona polityka ŚODR Modliszewice jest znana pracownikom. Każdy pracownik odpowiada za jakość na własnym stanowisku pracy i ma świadomość jej wpływu na zadowolenie Klientów i efektywność prowadzonych działań.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Polityka jakości ŚODR 2023-11-03 650,53KB pobierz plik: Polityka jakości ŚODR
do góry