Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Właściciel witryny http://www.sodr.pl

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.sodr.pl jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,  ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym ŚODR Modliszewice — zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność ŚODR Modliszewice lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego ŚODR Modliszewice jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego ŚODR Modliszewice jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego ŚODR Modliszewice elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla ŚODR Modliszewice lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody ŚODR Modliszewice.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą ŚODR Modliszewice w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego ŚODR Modliszewice poprzez podanie źródła w postaci www.sodr.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron ŚODR Modliszewice użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym ŚODR Modliszewice są własnością ŚODR Modliszewice albo innych podmiotów.  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez ŚODR Modliszewice odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. ŚODR Modliszewice nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego ŚODR Modliszewice będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego ŚODR Modliszewice ponosi wyłącznie jego użytkownik. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego ŚODR Modliszewice, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów.
 4. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry