Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

O Nas

Budynek ŚODR Modliszewice
Siedziba główna Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach


Działalność Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach obejmuje:

 • fachowe doradztwo w zakresie:nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej,
  • zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach,
  • ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska,
  • prowadzenia inwestycji w rolnictwie,
  • spraw socjalno-bytowych oraz oświatowych wsi,
  • unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich,
  • propagowania rozwoju przetwórstwa oraz bazy surowcowej dla przetwórni,
  • kredytowania preferencyjnego i opracowywania planów przedsięwzięć gospodarczych,
 • wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,
 • prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz innych doświadczeń polowych na polu doświadczalnym ŚODR Modliszewice,
 • szkolenia rolnicze,
 • działalność informacyjno-wydawniczą,
 • działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu w tym udział w tworzeniu grup producentów,
 • działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich,
 • zbieranie, gromadzenie oraz i przekazywanie informacji dotyczących cen artykułów rolnych oraz podaży, w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, 
 • wykonywanie analiz kosztów wytwarzania produktów rolnych,
 • organizowanie i udział w imprezach o charakterze promocyjnym i targowo-wystawowym.
do góry