Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Komisja Europejska za przesunięciem nowego rozporządzenia ekologicznego

Komisja Europejska za przesunięciem nowego rozporządzenia ekologicznego

2020-09-08

Komisja Europejska rozpoczęła 4 września publiczne konsultacje Planu Działania dla Rolnictwa Ekologicznego. Rozpoczęte konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat projektu planu od obywateli, organów krajowych i zainteresowanych stron.

Kwestionariusz będzie dostępny online przez 12 tygodni, do 27 listopada br.

Sektor rolnictwa ekologicznego będzie grał ważną rolę w Europejskim Zielonym Ładzie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powierzchnia upraw ekologicznych w Europie wzrosła o ponad 65%, co wskazuje na bardzo dynamiczny i szybki rozwój.

Priorytetem Komisji jest zapewnienie, że sektor rolnictwa ekologicznego ma wdrożone właściwe narzędzia oraz dobrze funkcjonujące ramy prawne, które są kluczowe do osiągnięcia celu 25% powierzchni upraw ekologicznych.

Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który odegra zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju sektora, zarówno na poziomie popytu, jak i podaży. Będzie on zorganizowany wokół trzech głównych punktów widzenia:

  • stymulowanie popytu na produkty ekologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zaufania konsumentów;
  • zachęcanie do zwiększania powierzchni upraw ekologicznych w UE;
  • zwiększanie roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w tym w zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

W 2018 roku 8 proc. całkowitej powierzchni gruntów rolnych w UE było uprawiane w systemie rolnictwa ekologicznego, w związku z czym powierzchnie te będą musiały wzrosnąć ponad trzykrotnie w ciągu niecałej dekady, podczas gdy udział rolnictwa ekologicznego znacznie się różni w państwach członkowskich UE i waha się od mniej niż 3% do ponad 20%.

Na prośbę krajów członkowskich, Parlamentu Europejskiego, krajów trzecich i innych podmiotów, Komisja zaproponowała dzisiaj przesunięcie o rok dnia stosowania nowego rozporządzenia, tj. z dnia 1 stycznia 2021 na 1 stycznia 2022 r.  

Marian Szałda

zdj.: pixabay.com

udostępnij
do góry