Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Komunikat KOWR w sprawie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Komunikat KOWR w sprawie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

2018-01-10

Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623) z dniem 1 września 2017 r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. KOWR został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i zagranicą. Administrowanie Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 poz. 2160) to jedno z zadań leżących w kompetencji KOWR.

udostępnij
do góry