Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/O szansach dla kół gospodyń wiejskich dyskutowano w Modliszewicach

O szansach dla kół gospodyń wiejskich dyskutowano w Modliszewicach

2019-08-05

W piątek, 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się jednodniowe szkolenie pn. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Organizatorem szkolenia był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz naszego Ośrodka. Wzięło w nim udział blisko 60 pań będących członkiniami 16 kół gospodyń wiejskich z całego województwa świętokrzyskiego.

Podczas szkolenia przedstawicielki kół poznały praktyczne zagadnienia związane z bieżącą działalnością kół gospodyń wiejskich. Miały one również okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych oraz poznania zasad uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Uczestniczki szkolenia zapoznały się z zasadami sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego a także z możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych czy sposobami promocji oraz rozwoju swojej działalności.

Tematyka szkolenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a uczestniczące w nim gospodynie zadawały liczne pytania, dotyczące między innymi sposobu i możliwości promocji organizacji. Warto podkreślić, że spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności przez poszczególne koła oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między nimi.

Monika Sadowska

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

udostępnij
do góry