Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Okienko dla rolnika już działa

Okienko dla rolnika już działa

2022-01-03

Okienko dla rolnika

29 grudnia 2021 roku na stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” - obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

W początkowym okresie swojego funkcjonowania dostępne są trzy e-usługi

 1. Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.
 2. Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW.
 3. Skorzystaj z portalu IRZplus.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolnika” udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane.

Już teraz w zakładce „Dla Rolnika” znajdziemy karty informacyjno-formularzowe dotyczące

 1. złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
 2. złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
 3. złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
 4. złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
 5. zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
 6. zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
 7. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 8. złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
 9. uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
 10. zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
 11. zyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
 12. skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

Udostępniona zakładka „Dla Rolnika” jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.

Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo/

udostępnij
do góry