Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez internet

Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez internet

2020-05-27

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet.

Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada. 

Portal IRZplus umożliwia:

 • rejestrację siedziby stada,
 • rejestrację zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia,
 • sprawdzenie złożonych w Portalu IRZplus dokumentów,
 • przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad,
 • upoważnienie wskazanych przez posiadaczy pracowników do składania zgłoszeń i przeglądu danych,
 • zamówienia numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz,
 • zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz,
 • złożenie zamówienia na duplikat paszportu dla bydła,
 • import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt,
 • obsługa propozycji zgłoszeń,
 • obsługa propozycji korekt zgłoszeń lub zdarzeń zwierzęcych wygenerowanych przez pracownika ARiMR,
 • powiadomienia o propozycjach wysyłane na wskazany adres e-mail,
 • wydruki listy zwierząt, listy zdarzeń w formacie PDF oraz eksport danych do pliku CSV.

Za pomocą Portalu IRZplus można złożyć następujące dokumenty zgłoszeń i wniosków:

 • Zgłoszenie bydła do rejestru,
 • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
 • Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Spis stanu stada świń,
 • Raport kontrolny zbioru danych - możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funkcja dedykowana
  podmiotom składającym masowe zgłoszenia (ubój w rzeźni, unieszkodliwienie zwłok, przemieszczenia).

Więcej informacji można uzyskać:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl  zakładka IRZ;
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR;
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84;
 • wysyłając wiadomość na adres: , gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

Problemy dotyczące błędów działania Portalu IRZplus można zgłosić:

 • wysyłając wiadomość na adres: ,
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl

Źródło: materiały ARiMR

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ulotka - Portal IRZplus 2020-05-27 5.54MB pobierz plik: ulotka - Portal IRZplus

udostępnij
do góry