Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Przelew składki na ubezpieczenia rolne bezpośrednio z ARiMR - jak skorzystać?

Przelew składki na ubezpieczenia rolne bezpośrednio z ARiMR - jak skorzystać?

2022-04-20

Rolnicy składający wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2022 roku mogą się ubiegać o przekazanie środków finansowych w ramach przysługujących im płatności na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń w celu opłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych.

W celu przekazania składki, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a następnie wypełniony wniosek o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń. Wniosek o przekazanie środków należy złożyć do 30 września 2022 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, dostępnej na stronie internetowej ARiMR

Do wniosku należy dołączyć umowę przelewu na zakład ubezpieczeń (umowa zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń), w której zostały określone:

 • wysokość kwoty nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń.

Brak załączonej umowy przelewu na zakład ubezpieczeń uniemożliwia Agencji dokonanie przelewu składki. Do wniosku nie należy dołączać polis ubezpieczeniowych.

Wzór przykładowej umowy przelewu środków jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakłady ubezpieczeń, z którymi rolnik może zawrzeć umowę przelewu na zakład ubezpieczeń:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Jacek Kwiecień

udostępnij
do góry