Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

XXXVI Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

2018-03-20

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach gościł 64 uczestników finału krajowego XXXVI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którzy - jak co roku - zmagali się na pisemnych i praktycznych eliminacjach. Olimpiada w Modliszewicach odbywała się 15 marca 2018 roku. Mogli brać w niej udział młodzi rolnicy oraz uczniowie posiadający  gospodarstwo rolne. Limit wiekowy uczestników jest ściśle określony przez regulamin Olimpiady i wynosi od 17 do 40 lat.

Olimpiada organizowana przez Związek Młodzieży Wiejskiej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z rolnictwem i interesujących się produkcją rolniczą i rozwojem obszarów wiejskich. Jest dobrowolnym współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Realizując cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Nadmienić należy, że patronat merytoryczny nad Olimpiadą sprawują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Rywalizacja rozpoczęła się od części pisemna eliminacji. Przystąpiło do niej 64 osoby reprezentujące 15 województw. Na podstawie bardzo trudnego testu, zawierającego oprócz pytań technologicznych zagadnienia dotyczące PROW i BHP, wyłoniono 44 osoby, które zakwalifikowano do części praktycznej składającej się z zadań w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa. Jak co roku, 10 osób zakwalifikowało się do ścisłego finału, który odbył się 16 marca podczas Targów Agrotech w Kielcach.

Laureatami tegorocznej edycji OMPR zostali: 

 • Roman Bathelt (woj. śląskie) 
 • Piotr Bednarczyk (woj. lubelskie) 
 • Maciej Chlebowski (woj. mazowieckie) 
 • Bartłomiej Kowalski (woj. kujawsko-pomorskie) 
 • Kacper Kucharczuk (woj. lubuskie) 
 • Tomasz Musiał (woj. lubuskie) 
 • Dawid Nenczak (woj. kujawsko-pomorskie) 
 • Andrzej Szubert (woj. łódzkie) 
 • Eryk Wąsowski (woj. warmińsko-mazurskie) 
 • Łukasz Zabost (woj. mazowieckie) 

Wyniki  ścisłego finału przedstawiają się następująco: 

 • Roman Bathelt - 1 miejsce 
 • Andrzej Szubert - 2 miejsce 
 • Dawid Nenczak - 3 miejsce 

Zwycięzcom gratulujemy naprawdę rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy. Słowa uznania należą się wszystkim 64 uczestnikom. Udział w finale krajowym jest bowiem wielkim sukcesem.

Jan Bubień
Michał Kowalczyk

udostępnij
do góry