Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów”

2024-03-11

Konkurs NKD 2024

Zapraszamy do udziału w 23. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów” 2024 na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy zadeklarują produkty spełniające warunki podanej poniżej definicji oraz przyślą wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii. Zakwalifikowane produkty zostaną wystawione przez producentów do oceny podczas finału wojewódzkiego — w 26 maja 2024 r. Tokarni. Oceny dokona komisja konkursowa pod przewodnictwem prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Krajowy organizator, czyli Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, w trakcie konkursu przyzna również nominacje do nagrody „Perła 2024” r. wytypowane spośród produktów nagrodzonych we wcześniejszych edycjach. Spośród nominowanych, Kapituła Krajowa Konkursu wybierze produkty, które będą odznaczone statuetką „Perła 2024” r. w trakcie Międzynarodowych Targów Smaki Regionów w Poznaniu.

Jakie produkty można zgłosić do konkursu?

Do konkursu można zgłosić żywnościowe produkty regionalne z terenu województwa świętokrzyskiego, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i zwyczajów kultywowanych w danym regionie oraz powinny być od dawna znane w okolicy. W konkursie nie mogą brać udziału gotowe potrawy.

Kategorie konkursowe

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

 • Produkty i przetwory mięsne
 • Produkty i przetwory z ryb
 • Produkty mleczne
 • Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

 • Przetwory owocowe
 • Przetwory warzywne
 • Produkty zbożowe
 • Wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne

 • Napoje bezalkoholowe
 • Napoje alkoholowe

IV. Inne produkty regionalne

w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze)

Jak zgłosić się do konkursu?

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 kwietnia 2024 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) w formie:

 • skanu e-mailem na adres:

lub

 • papierowej na adres:
  ŚODR Modliszewice,
  Modliszewice ul. Piotrkowska 30,
  26-200 Końskie
  z dopiskiem „konkurs NKD 2024”

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 26 maja 2024 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz sponsorów.

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu na szczeblu wojewódzkim są:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
 • Muzeum Wsi Kieleckiej — Park Etnograficzny w Tokarni
 • Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielają:

 • specjalistki ds. rozwoju obszarów wiejskich
  tel. 41 372 22 84 do 86
  e-mail:
 • doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego ŚODR Modliszewice
  (lista adresów w zakładce powiatowe zespoły)
 • Jolanta Krupa — koordynator wojewódzki konkursu
  kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR Modliszewice
  tel. 507 111 240
  e-mail:

Jolanta Krupa

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Karta zgłoszenia produktu 2024-03-11 54KB pobierz plik: Karta zgłoszenia produktu
pdf Regulamin konkursu 2024-04-17 177,97KB pobierz plik: Regulamin konkursu

udostępnij
do góry