Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji...”

Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji...”

2018-08-10

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pt.

„Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”,

organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”.

Projekt  realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości prowadzący Inkubator przetwórczy w Dwikozach.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 29 sierpnia 2018 r. w  Dwikozach („Dwór Dwikozy”).

Program konferencji (do pobrania w załączeniu), obejmuje cztery bloki tematyczne:

  1. Technologie przyszłości w przetwórstwie owoców i warzyw. Innowacyjne rozwiązania;
  2. Nowoczesny marketing produktów lokalnych. Wykorzystanie nowych technologii w celu dotarcia do klienta;
  3. Inkubatory przetwórcze, ich znaczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i wzbogacaniu oferty lokalnych produktów. Różne modele funkcjonowania;
  4. Idea partnerskiej współpracy/tworzenie grup operacyjnych i rola w kreowaniu i wdrażaniu innowacji.

W drugim dniu konferencji odbędą się także wizyty trenowe u lokalnych producentów/przetwórców (Inkubator przetwórczy w Dwikozach, winnica, producent serów).

Planowane w projekcie działania (konferencja, wyjazd studyjny) mają na celu aktywizację mieszkańców z terenów wiejskich, zachęcanie ich do współpracy i inspirowanie do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie lokalnego przetwórstwa. Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwórstwa i dystrybucji lokalnych produktów oraz inicjowanie i wspieranie współpracy partnerskiej prowadzącej do zbudowania modelowego zawiązania współpracy (grupy operacyjnej) producentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji doradczych, jednostek naukowych i innych podmiotów branży rolno - spożywczej, kreujących innowacje.

Do udziału zapraszamy producentów rolno-ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno-spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), oraz przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, kół gospodyń, LGD, grup nieformalnych), jednostek doradczych i naukowych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej (najpóźniej do dnia 21  sierpnia br.):

  • na nr fax (015) 833 34 60,
  • e-mailem: ,
  • telefonicznie (015) 833 34 00.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie i materiały szkoleniowe, zaś dojeżdżają na własny koszt. Udział w konferencji będzie jednym z kryteriów premiujących zakwalifikowanie się do  kolejnego etapu projektu, jakim jest wyjazd studyjny.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem projektu tel. 15 833 34 00 lub kierownikiem projektu Piotrem Korpyszem tel. 15 833 34 04.

kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia 2018-08-10 224.17KB pobierz plik: Karta zgłoszenia
docx Program konferencji 28-29.08.18 2018-08-10 221.21KB pobierz plik: Program konferencji 28-29.08.18

udostępnij
do góry