Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Doskonalenie zawodowe rolników

Logotypy Interwencji 1.14.1.1.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach modułu 1. Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji I.14.1. Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Szkolenia organizowane są przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i odbywać się będą na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Celem szkoleń jest przepływ wiedzy i informacji obejmujących zagadnienia związane z celami WPR, realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym dotyczące klimatu, środowiska i stosowania antybiotyków, w zakresie działalności rolniczej i wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego. Niniejsza strona internetowa poświęcona jest ww. szkoleniom dedykowanym dla rolników z województwa świętokrzyskiego.  

Szkolenia realizowane będą w latach 2024-2029. Zakres tematyczny szkoleń to: 

 1. Ekoschematy - wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
 2. Ekoschemat - Dobrostan zwierząt
 3. Normy i wymogi warunkowości
 4. Współpraca rolników
 5. Zakwaszenie i wapnowanie gleb
 6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zakresów tematycznych (w tym programy merytoryczne szkoleń) znaleźć można w zakładkach tematycznych.

Szkolenia realizowane będą na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Udział w szkoleniach jest całkowicie nieodpłatny (rolnik we własnym zakresie zapewnia tylko dojazd na szkolenie).

Szkolenia skierowane są do:

 • rolników,
 • młodych rolników (osoby, którym przyznano pomoc w ramach interwencji I.11 „Premie dla młodych rolników” realizowanej w ramach PS WPR 2023-2027),
 • małżonków rolników,
 • domowników rolników,
 • osób zatrudnionych w rolnictwie.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach? Więcej informacji i definicje: pobierz PDF

Na każdym szkoleniu uczestnikom nieodpłatnie zapewnione zostaną:

 • wykłady merytoryczne (oraz inne elementy merytoryczne wynikające z Ramowych programów szkoleń),
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (w postaci obiadu i barków kawowych),

Zapisu na szkolenia dokonać można za pomocą harmonogramu online poniżej.

Kontakt do poszczególnych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego organizujących szkolenia na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • PZDR Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Ciepłownicza 2
  tel.: 41 378 45 85, e-mail:
 • PZDR Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9
  tel.: 41 386 12 73, e-mail:
 • PZDR Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Budzyńska 2
  tel.: 41 352 22 07, e-mail:
 • PZDR Kielce, 25-338 Kielce, ul. Zagórska 2
  tel.: 41 341 52 44, e-mail:
 • PZDR Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
  tel.: 41 372 22 84 do 86, fax: 41 372 34 86, e-mail:
 • PZDR Opatów, 27-500 Opatów, ul. Bronisława Ostrowskiego 1
  tel.: 15 868 21 77, e-mail:
 • PZDR Ostrowiec Św., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 3a
  tel.: 41 247 95 56, e-mail:
 • PZDR Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40
  tel.: 41 357 24 31, e-mail:
 • PZDR Sandomierz, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
  tel.: 15 833 31 00, e-mail:
 • PZDR Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 20
  tel.: 41 274 78 28, e-mail:
 • PZDR Skarżysko-Kam., 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 49
  e-mail: pzd.skarzysko@sodr.pl, tel. 41 252 33 66
 • PZDR Staszów, 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 13/6
  tel.: 15 864 31 63, e-mail:
 • PZDR Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Sobieskiego 38
  tel.: 41 394 36 76, e-mail:

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Szkolenia realizowane są w ramach Interwencji I.14.1. Doskonalenie zawodowe rolników, 
Moduł 1. Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1).
Szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostka realizująca szkolenia: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ostateczny odbiorca szkoleń 2024-02-07 476,52KB pobierz plik: Ostateczny odbiorca szkoleń
do góry