Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Szkolenia dla rolników w ramach PS WPR 2023-2027/Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej - szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej - szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Szkolenia dla rolników PS WPR 2023-2027Szkolenie dla rolników pn. „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej - szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku.

Po ukończeniu szkolenia otrzymane / pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

Link do logowania do PUE: https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych

Po zakończeniu szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Link do ankiety: https://forms.office.com/e/T9NTkbhPJc

do góry