Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Dobre wyniki zbóż ozimych w doświadczeniach PDO

Dobre wyniki zbóż ozimych w doświadczeniach PDO

2023-09-12

Doświadczenia PDO

W sezonie 2022/2023 na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach wykonano doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi. Badane było 14 odmian pszenżyta ozimego oraz 22 odmiany pszenicy ozimej.

Doświadczenie prowadzono na dwóch poziomach agrotechniki: podstawowym (A1) oraz wyższym (A2). Wyższy poziom agrotechniki obejmował zwiększone nawożenie azotowe o 40 kg N/ha, dwukrotne stosowanie fungicydów i stosowanie regulatora wzrostu.

Wykonano oceny porażenia chorobami i wylegania.

Przedplonem była mieszanka poplonowa. Siew wykonano w dobrych warunkach glebowo-klimatycznych, dobre było uwilgotnienie gleby, wschody były bardzo dobre, wyrównane. Przezimowanie - bardzo dobre. Wiosną początkowe warunki wzrostu i rozwoju bardzo dobre. W połowie maja wystąpiły intensywne opady (60 mm), natomiast druga połowa maja - sucha i zimna. Początki czerwca także sucho i zimno. W okresie żniw - opady.

Na większości odmian pszenicy nie zaobserwowano mączniaka, ale wystąpił on w pszenżycie ozimym na poziomie A1. Z chorób liści wystąpiła septorioza liści (A1).

Nawożenie

Zastosowano następujące nawożenie (kg/ha):

  • N - A1 - 16 +50 +50 A2 - 16 + 50 +50 + 40
  • P - 48
  • K - 48

Nawożenie dolistne - mocznik + siarczan magnezu + Plonwit

Ochrona roślin

Herbicydy:

  • Axilal 50EC,
  • Triben Super + Minstrel

Fungicydy:

  • T1 -Unix + Tern + Ambrossio
  • T2- Ascra XPro
  • Antywylegacz - Windsar 250 EC
  • Insektycyd - Sherpa

Na poziomie A2 kilka odmian pszenżyta i pszenicy wyległo po wykłoszeniu, jednak sprawny zbiór nie spowodował strat. Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej przedstawiamy w tabelach poniżej

Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego

Odmiana

Poziom A1 (dt/ha)

Poziom A2 (dt/ha)

Metro

111,8

130,2

Stevio

111,2

122,8

Su Atletus

114,4

122,4

Medalion

102,8

122,3

Presley

88,9

120,5

Carmello

104,1

117,4

Tributo

98,6

115,1

SU Klaus

106,6

114,7

Belcanto

94,8

114,4

Porto

97,9

114,1

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy ozimej

Odmiana

Poziom A1 (dt/ha)

Poziom A2 (dt/ha)

Pallas

117,2

131,7

Knut

118,4

131,2

Opoka

116,4

129,7

Blyskawica

111,6

128,3

Linus

114,1

128,3

Revolver

116,9

127,1

SU Banatus

102,2

125,7

SY Orofino

105,9

123,5

Bright

106,1

121,8

RGT Kilimanjaro

108,5

121,7

 Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry