Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/EJP SOIL - projekt badawczy IUNG Puławy

EJP SOIL - projekt badawczy IUNG Puławy

2021-02-10

European Joint Programme (EJP SOIL) jest programem realizowanym w ramach konkursu HORYZONT 2020. W projekcie biorą udział instytucje naukowe, posiadające wykwalifikowaną kadrę, dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W Polsce badania naukowe w ramach projektu prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W realizację projektu zaangażowanych jest 26 instytucji z 24 krajów europejskich.

Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak:

  • bezpieczeństwo żywności i wody,
  • zrównoważona produkcja rolna,
  • dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian,
  • dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • zdrowie ludzi.

Na stronie internetowej IUNG Puławy w zakładce Nauka praktyce rolniczej (http://www.npr.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378:ejp-soil&catid=1:latest-news/) prezentowane są materiały z Konferencji naukowej nt. projektu EJP Soil oraz ochrony gleb. Zapoznanie się z nimi może podnieść poziom wiedzy rolników o zarzadzaniu glebami i ochronie gleb. Troska o glebę to troska o życie - tak podsumowano tę konferencję. Prowadzone badania naukowe mieszczą się w ramach strategii europejskiego zielonego ładu.

Krzysztof Domagała

Źródło:

  • http://www.npr.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378:ejp-soil&catid=1:latest-news
  • https://projects.au.dk/ejpsoil/
udostępnij
do góry