Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Kończy się nabór na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego

Kończy się nabór na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego

2022-02-04

Azotany

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Ostateczny termin upływa 7 lutego 2022 roku.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek - w przypadku młodych rolników) m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych.

W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt. Pomoc nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk i hodowli trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub powyżej 750 stanowisk dla macior.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł w całym okresie PROW 2014-2020. Refundowane może być do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 60 proc. - w przypadku młodych rolników).

W trwającym naborze złożono do tej pory 83 wnioski o pomoc na kwotę blisko 6,5 mln zł.

Magdalena Jach

udostępnij
do góry