Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Spadek średnich cen gruntów ornych wg GUS w IV kwartale 2023 r.

Spadek średnich cen gruntów ornych wg GUS w IV kwartale 2023 r.

2024-02-19

Wg GUS odnotowano znaczny spadek średnich cen gruntów ornych za IV kwartał 2023 r., obowiązujących od 16 lutego 2024 r. w porównaniu do cen za II kwartału 2023 r.

W Polsce średni spadek cen gruntów wynosi:

  • ogółem w porównaniu II kwartału do IV kwartału 2023 r. - 2449 zł /ha,
  • gruntów dobrych (klasy I, II, IIIa) - 3435 zł/ha,
  • gruntów średnich (klasy IIIb, IV) - 1852 zł/ha,
  • gruntów słabych (klasy V, VI) - 649 zł/ha.

Najwyższy spadek cen odnotowano w przypadku gruntów dobrych.

W województwie świętokrzyskim średni spadek cen gruntów ogółem w powyższym przedziale wynosi 4339 zł /ha, w tym spadek ceny gruntów dobrych (klasy I, II, IIIa) wynosił 6821 zł/ha, gruntów średnich (klasy IIIb, IV)  804 zł/ha, a gruntów słabych (klasy V, VI) 1324 zł/ha. Najwyższy spadek cen również dotyczy gruntów dobrych.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Justyna Tracz

Źródło:
www.gov.pl/arimr/srednie-ceny-gruntow-archiwum  
www.gov.pl/web/rolnictwo

 

 

 

 

 

 

udostępnij
do góry