Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/W Modliszewicach dyskutowano o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie

W Modliszewicach dyskutowano o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie

2018-11-06

25 października w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyły się warsztaty naukowe pt. "Działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie". Spotkanie zorganizowały Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach oraz ŚODR Modliszewice. W trakcie warsztatów wygłoszono referaty:

  • Dr hab. Stanisław Krasowicz - zastępca dyrektora IUNG-PIB w Puławach przedstawił działalność IUNG PIB Puławy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.
  • Dr hab. Jerzy Kopiński zaprezentował zmiany organizacyjno-produkcyjne zachodzące w rolnictwie i ich oddziaływanie na środowisko.
  • Problematykę zarzadzania azotem w celu ograniczenia emisji amoniaku przedstawił prof. dr hab. Antoni Faber.
  • Zuzanna Jarosz omówiła zasady ograniczenia emisji amoniaku z zagospodarowania nawozów naturalnych i stosowania mineralnych nawozów azotowych.
  • Niewykorzystany potencjał gruntów rolnych w woj. świętokrzyskim i propozycje ich zagospodarowania przedstawiła mgr Anna Jędrejek.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy działu Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa ŚODR Modliszewice oraz rolnicy z terenu woj. świętokrzyskiego. W trakcie dyskusji omówiono zasady przechowywania nawozów naturalnych oraz zasady stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych i użytkach zielonych.

Krzysztof Domagała

udostępnij
do góry