Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Zapraszamy na bezpłatny wyjazd studyjny dotyczący konserwujących i uproszczonych technik uprawy gleby

Zapraszamy na bezpłatny wyjazd studyjny dotyczący konserwujących i uproszczonych technik uprawy gleby

2021-11-22

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na wyjazd studyjny do województwa lubelskiego pn. "Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej". Dwudniowy wyjazd studyjny odbędzie się 1 i 2 grudnia 2021 r.

Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników z woj. świętokrzyskiego prowadzących produkcję roślinną, przedstawicieli instytutów badawczych i jednostek naukowych, branżystów z jednostek doradztwa rolniczego z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych konserwującymi technikami uprawy gleby.  

Wyjazd studyjny realizowany jest w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pt. "Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji roślinnej", wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Celem operacji jest zaprezentowanie rozwiązań w produkcji roślinnej, które mogą wpłynąć na poprawę wyników produkcyjnych, ułatwić restrukturyzację i modernizację gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów produkcji i negatywnego wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin. Operacja umożliwi przedstawienie rolnikom konkretnych rozwiązań uprawy i siewu w warunkach często pojawiających się niedoborów wody, w tym szczególnie korzyści wynikających z zaniechania uprawy płużnej na rzecz uprawy uproszczonej oraz nawiązanie współpracy rolników (praktyków) z naukowcami (twórcy badań, rozwiązań i metodyk) w ww. zakresie.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny, obejmuje m.in. dydaktykę, wyżywienie, nocleg, przejazd autokarem, ubezpieczenie. Dojazd do Modliszewic (miejsca rozpoczęcia wyjazdu) uczestnicy finansują we własnym zakresie. Liczba uczestników wyjazdu: 30 osób. 

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) należy przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-220 Modliszewice
  z dopiskiem „Wyjazd SIR”,
 • lub w formie skanu na adres: piotr.witczak@sodr.pl,

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 listopada 2021 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator może dokonać wyboru uczestników na wyjazd poprzez komisyjne losowanie kart zgłoszenia. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Szczegółowe informacje:

 • Piotr Witczak
  tel. kom. 507 111 243
  e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia uczestnictwa 2021-11-22 319,76KB pobierz plik: Karta zgłoszenia uczestnictwa

udostępnij
do góry