Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Od 1 stycznia nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym

Od 1 stycznia nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym

2021-12-02

eko-liść

Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 zostanie uchylone i zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w związku z czym obowiązywać w Polsce będzie nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym wdrażająca rozporządzenie 2018/848 do polskiego prawa.

Główne zmiany, jakie planuje się wprowadzić nową ustawą, to: (wg projektu)

 • wprowadzenie wymogu przyjęcia informacji o prawidłowo wypełnionych zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym przez wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • delegowanie jednostkom certyfikującym obowiązku publikacji opłat pobieranych za przeprowadzanie kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym,
 • wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym,
 • wprowadzenie wymogu zapewnienia przez jednostkę certyfikującą możliwości wyszukiwania danego producenta ekologicznego za pomocą jego nazwy lub jej części, lub adresu w wykazie prowadzonym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • wprowadzenie możliwości udzielania dotacji placówkom oświatowym na zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów tych placówek,
 • umożliwienie nabycia uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego bez egzaminu przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo, zootechnika lub technologii żywności oraz mającym ukończone szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 • usunięcie obowiązku załączania przez podmioty zwracające się o zgodę na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej opinii jednostki certyfikującej,
 • wprowadzenie jednolitego wniosku o wydanie zgody na zastosowanie nie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin,
 • wprowadzenie kar za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu nie spełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej,
 • nałożenie opłaty na podmioty wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu,
 • wprowadzenie dofinansowania do stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin,
 • przeniesienie możliwości delegacji uprawnień do przeprowadzenia kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra właściwego do spraw rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • wydawanie wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej ArtykułówRolno-Spożywczychw celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące,
 • wyznaczenie laboratoriów urzędowych do przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej na próbkach pobranych w ramach kontroli urzędowych,
 • uelastycznienie przepisów dotyczących przywozu nawozów z innych państw UE oraz Turcji, dzięki czemu nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym będzie można łatwiej sprowadzać do Polski.

Marian Szałda

udostępnij
do góry