Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/Rolnicze święto naszego Ośrodka czyli Dzień Otwartych Drzwi 2022

Rolnicze święto naszego Ośrodka czyli Dzień Otwartych Drzwi 2022

2022-06-28

Dzień Otwartych Drzwi (DOD) był już 45. odsłoną największego święta naszego Ośrodka i tegorocznie odbył się 26 czerwca 2022 r. Tradycyjnie już ta rolnicza impreza połączona była ze Świętokrzyską Wystawą Zwierząt Hodowlanych, podczas której to prezentowane zwierzęta hodowlane walczyły o tytuły czempionów i wiceczempionów. Tradycyjnie też zwiedzający mogli odwiedzić nasze 23-hektarowe pole doświadczalne, na którym prowadzone są doświadczenia i demonstracje z licznymi odmianami roślin uprawnych, m.in. zbożami, ziemniakami i mieszkankami łąkowymi oraz na którym odbywały się pokazy maszyn do uprawy uproszczonej gleby.

Nasze święto było także okazją do uroczystego podsumowania wielu konkursów rolniczych i nagrodzenia ich laureatów, m.in. „AgroLiga” 2022, „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2022 oraz "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" 2022. A wszystko to wśród ponad 90 wystawców z branży rolniczej. Swoje produkty i potrawy regionalne oferowały liczne KGW oraz wytwórcy lokalni (z produktami garmażeryjnymi, serami, przetworami, miodami itp.). Przybyli również drobi rzemieślnicy ludowi ze swoimi rękodziełami m.in. rzeźbami, obrazami, figurkami itp. Nie zabrakło również ofert szkółek: drzewek, krzewów, bylin i roślin ozdobnych. Swoją obecność zaznaczyły również firmy i instytucje na co dzień związane z rolnictwem jak: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

DOD był okazją do zaprezentowania całorocznej, a nierzadko wieloletniej pracy zarówno świętokrzyskich rolników, jak i pracowników naszego Ośrodka. Podczas właśnie tego święta znakomicie widać było współpracę naszych doradców z rolnikami. To dzięki wzajemnemu zaufaniu udało się zorganizować całe grupy rolników, którzy tego dnia przyjechali do Modliszewic z całego województwa oraz sąsiednich regionów. Tylko tu zobaczyć mogli, jakie technologicznie nowinki zastosowali nasi agro-doradcy i poznać obowiązujące trendy hodowlane. Na stoiskach firm związanych z rolnictwem każdy mógł zasięgnąć porady oraz obejrzeć bogaty asortyment środków do produkcji rolnej. 


Warto dodać, że Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych zorganizowana została w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pt. "Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej i roślinnej motorem nowoczesnego rolnictwa” (operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.) Jej celem był transfer wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych w produkcji rolniczej i pokazanie roli postępu hodowlanego (roślinnego i zwierzęcego), jako ważnych aspektów nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. Projekt ten obejmował dwie najważniejsze gałęzie rolnictwa: produkcję zwierzęcą, gdzie zorganizowana została wyżej wspomniana wystawa zwierząt hodowlanych; oraz produkcję roślinną, gdzie na polu doświadczalnym naszego Ośrodka zorganizowane zostały dwa pokazy polowe. Pierwszy z pokazów dotyczył uprawy uproszczonej gleby jako technologicznej i ekonomicznej alternatywy dla uprawy tradycyjnej. Drugi pokaz polegał na prezentacji bioróżnorodności gatunków i odmian roślin i jednocześnie postępu hodowlanego w produkcji roślinnej. Relacja z tych wydarzeń w dalszej części artykułu.

Dzień I

Jak co roku cała impreza odbywała w ciągu dwóch dni. Sobota (25.06.2022) był to dzień wewnętrzny, podczas którego dokonano oceny zwierząt w trakcie prezentacji na ringu, dzięki czemu na końcu wyłoniono te najlepsze. Wręczono jubileuszowe statuetki i dyplomy najlepszym hodowcom.


Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w liczbach:

 • owce - 21 szt.,
 • kozy - 4 szt.,
 • alpaki - 3 szt.,
 • króliki - ponad 80 szt.,
 • bydło mleczne - 36 sztuk (w tym cieliczki),
 • ślimaki,
 • gęsi, gołębie i drób ozdobny - ponad 70 szt.

Dzień II

Dzień drugi to kumulacja najznamienitszych wydarzeń, których miejscem była oczywiście scena główna. Gości przywitał dyrektor ŚODR Modliszewice Jerzy Pośpiech, gospodarz imprezy.

 

Gości powitał gospodarz rolniczego święta i dyrektor ŚODR Modliszewice Jerzy Pośpiech

Nasz DOD odwiedzili liczni goście honorowi, w tym m.in. Piotr Wawrzyk, Wiceminister Spraw Zagranicznych i Poseł na Sejm RP; Czesław Siekierski, Poseł na Sejm RP; Marzena Okła-Drewnowicz, Poseł na Sejm RP; Mariusz Gosek, Poseł na Sejm RP; Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Michał Rodak, Dyrektor Regionu Oceny Centrum PFHBiPM; Tomasz Kurzyna, Z-ca Dyrektora Regionu Oceny Centrum PFHBiPM; Jarosław Wiek, Świętokrzyski Inspektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Michał Matuszczyk, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła; Dawid Kaczmarski, Lubelski Związek Hodowców Owiec i Kóz; Monika Słowik, Prezes Stadniny Koni w Michałowie; Urszula Białobok, Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła; Sylwester Klimek, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza; prof. dr hab. inż. Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Jarosław Kaczmarek, Przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego i Wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej; Grzegorz Piec, Starosta Powiatu Koneckiego; Zbigniew Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich; Krzysztof Obratański, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie; Piotr Słoka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich; Stanisław Stanik, Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej; Monika Szymańska, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; Marek Chrapek, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Jarosław Królicki, Zastępca Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach; Urszula Łutczyk, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej; Aldona Sobolak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach; Katarzyna Sowa-Cichecka, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach; Marlena Banasik, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Końskich; Jan Jóźwik, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach; Anna Wojtasińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich; Jacek Werens, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich; Marcin Latański, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich; Artur Radwański, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach. Za tak liczne przybycie i zainteresowanie naszym wydarzeniem serdecznie dziękujemy. 

Piotr Wawrzyk, Wiceminister Spraw Zagranicznych i Poseł na Sejm RP (po lewej)
i dyrektor ŚODR Modliszewice Jerzy Pośpiech (po prawej) 

 

Po dokonaniu oficjalnego otwarcia nastąpiło rozstrzygnięcie trzech konkursów wojewódzkich „AgroLiga” 2022, „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2022 oraz "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" 2022.


"AgroLiga" 2022

Wzorem lat ubiegłych, również w roku bieżącym toczył się konkurs AGROLIGA 2022, który organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez nasz Ośrodek, a na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AGROLIGII 2022 w kategoriach "Firma" i "Rolnik".

1. W kategorii "Firma" Mistrzem Wojewódzkim została Hurtownia Sznurka i Artykułów Przemysłowych z miejscowości Stara Olszówka w powiecie jędrzejowskim

Hurtownia Sznurka i Artykułów Przemysłowych oferuje środki ochrony roślin, skup zboża, usługi badania zbóż. Dodatkowo właściciele posiadają jedną z największych upraw lawendy w Polsce i przetwarzają ją na różnego rodzaju kosmetyki.

2. W kategorii "Rolnik" Mistrzem Wojewódzkim został Roman Popis z miejscowości Obice w powiecie kieleckim

Roman Popis, Mistrz Wojewódzki konkursu Agroliga 2022 w kategorii

Roman Popis (po prawej), Mistrz Wojewódzki konkursu Agroliga 2022 w kategorii "Rolnik"
odebrał nagrodę z rąk dyrektora ŚODR Modliszewice Jerzego Pośpiecha (po lewej)


Pan Roman prowadzi gospodarstwo rolne w Obicach w powiecie kieleckim zajmujące się hodowlą bydła opasowego i uprawą zbóż.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom Agroligi 2022 szczebla wojewódzkiego i życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu na szczeblu krajowym. Krajowy finał Konkursu AGROLIGA 2022 odbędzie się w II kwartale 2023 roku.

 

"Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne" 2022

Była to już XIX edycja konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. Współorganizatorami konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Lokalna Grupa Działania U ŹRÓDEŁ. Głównym celem konkursu było między innymi upowszechnianie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług agroturystycznych.

I miejsce
Gospodarstwo Agroturystyczne Małgorzata Mularczyk, Dąbie, powiat włoszczowski

II miejsce
Wiśniowy Młyn, Joanna Wilk, Wiśniowa, powiat staszowski

III miejsce 
Mariusz Piotrowicz, Zagajów, powiat buski

Wyróżnienia:  

 • Leśna Zagroda, Bogusław Sygut, Rakoszyn, powiat jędrzejowski
 • Agroturystyka Celtycka, Stanisław Klepka, Nieprowice, powiat pińczowski

Laureaci konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2022 wraz z wręczającymi nagrody

Dodatkowo przyznana została Nagroda Specjalna za trzydziestoletni wkład pracy na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej dla Gospodarstwa Agroturystycznego Radostowa, właściciel Leszek Trębacz, Ciekoty, powiat kielecki.

 "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" 2022

I miejsce
Agata i Dawid Piechota z miejscowości Danków Duży w powiecie włoszczowskim

II miejsce
Krzysztof Walczyk z miejscowości Tursko Wielkie w powiecie staszowskim

III miejsce
Karolina Zawadzka z miejscowości Orłowiny w powiecie opatowskim

Wyróżnienia:

 • Joanna i Krzysztof Biali z miejscowości Gruszka w powiecie koneckim
 • Michał Karwat z miejscowości Mędrów powiat kielecki

Laureaci konkursu wojewódzkiego „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" 2022” 2022
wraz z wręczającym nagrody dyrektorem ŚODR Modliszewice Jerzym Pośpiechem (po lewej)

Wyróżnienia za wieloletnią współpracę z ŚODR Modliszewice

Wyróżnienia te otrzymują firmy, instytucje, zespoły, jednostki oraz rolnicy i hodowcy indywidulani, którzy na przestrzeni lat utrzymywali ciągłą współpracę z naszym Ośrodkiem oraz których działaność przyczynia się do rozwoju i wzbogacenia świętokrzyskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich, a także może stanowić dobry przykład dla innych. Wyróżnienia za wieloletnią współpracę z ŚODR Modliszewice w 2022 roku otrzymali:

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Wyróżnienie za wieloletnią współpracę z ŚODR Modliszewice dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
wręczone przez dyrektora ŚODR Modliszewice Jerzego Pośpiecha (po prawej)

 • Zespół Pieśni i Tańca Sorbin

Wyróżnienie za wieloletnią współpracę z ŚODR Modliszewice dla Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin
wręczone przez dyrektora ŚODR Modliszewice Jerzego Pośpiecha (po prawej)

 • rolnik Leszek Trębacz, Ciekoty gm. Masłów, pow. kielecki

Wyróżnienie za wieloletnią współpracę z ŚODR Modliszewice dla rolnika Leszka Trębacz
wręczone przez dyrektora ŚODR Modliszewice Jerzego Pośpiecha (po prawej)

 Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wiele lat współpracy z naszym Ośrodkiem.

 

ŚWIĘTOKRZYSKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Wydarzenie to dedykowane było hodowcom wszystkich gatunków zwierząt, którzy zaprezentować chcieli swoje zwierzęta. W sobotę 25 czerwca odbyła się hodowlana ocena zwierząt dokonana przez wykwalifikowanych sędziów w kategorii bydło mleczne, owce i króliki, dzięki czemu wyłoniono najlepsze okazy (były to trzy konkursy dla hodowców). Natomiast już następnego dnia najlepsze okazy zostały zaprezentowane na ringu szerszej publiczności, zaś ich hodowcy za swój trud i wkład w hodowlę - uhonorowani na scenie głównej. 

Tytuł Superczempiona Wystawy w kategorii bydła mlecznego zdobyła krowa rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej AGA 123 ze Stadniny Koni Michałów - Gospodarstwo Lubcza.

Uroczyste uhonorowanie krowy AGI 123, która zdobyła Tytuł Superczempiona Wystawy w kategorii bydła mlecznego
(hodowca Stadnina Koni Michałów - Gospodarstwo Lubcza)

 

laueraci konkursów DLA hodowców NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH

BYDŁO MLECZNE

 1. Czempion w kat. „Krowy pierwiastki rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Gospodarstwo Lubcza

  Wiceczempion w kat. „Krowy pierwiastki rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Gospodarstwo Lubcza
 2. Czempion w kat. „Krowy w II laktacji i starsze rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Gospodarstwo Lubcza

  Wiceczempion w kat. „Krowy w II laktacji i starsze rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Gospodarstwo Lubcza
 3. Czempion w kat. „Jałówki rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Michał Matuszczyk, Modliszewice

  Wiceczempion w kat. „Jałówki rasy Polskiej holsztyno-fryzyjskiej”
  Hodowca: Michał Matuszczyk, Modliszewice
 4. Czempion w kat. „Krowy pierwiastki rasy Jersey”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.

  Wiceczempion w kat. „Krowy pierwiastki rasy Jersey”
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
 5. Czempion w kat. „Krowy rasy Simental”
  Hodowca: Artur Lagierski, Słaboszowice
 6. Czempion w kat. „Krowy rasy Polskiej czerwonej”
  Hodowca: Roch Wiesław Gierczyński, Pomorzany

  Wiceczempion w kat. „Krowy rasy Polskiej czerwonej”
  Hodowca: Roch Wiesław Gierczyński, Pomorzany
 7. Czempion w kat. „Jałówki rasy Polskiej czerwonej”
  Hodowca: Roch Wiesław Gierczyński, Pomorzany

  Wiceczempion w kat. „Jałówki rasy Polskiej czerwonej”
  Hodowca: Roch Wiesław Gierczyński, Pomorzany
 8. Superczempion Wystawy - Krowa rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej AGA 123 , nr katalogowy 14
  Hodowca: Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. Gospodarstwo Lubcza

Zdobywcy nagród w kategorii bydła mlecznego na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
(uroczyste wręczenie nagród na scenie głównej)

OWCE

 1. Czempion w kat. „Owca przystępka rasy Czarnogłówka”
  Hodowca: Adam Partyka, Wólka Milanowska
 2. Czempion w kat. „Owca przystępka rasy Merynos Polski w Starym Typie”
  Hodowca: Kazimierz Dyląg, Lipie
 3. Czempion w kat. „Owca przystępka rasy Wielkopolska”
  Hodowca: Kamil Pawlikowski, Minostowice
 4. Czempion w kat. „Owca przystępka rasy Świniarka”
  Hodowca: Krzysztof Kawałek, Małyszyn Dolny
 5. Czempion w kat. „Owca przystępka rasy Urhuska”
  Hodowca: Janusz Kowalski, Czarnocin

Zdobywcy nagród w kategorii owiec na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
(uroczyste wręczenie nagród na scenie głównej)

KRÓLIKI

 1. Czempion w kat. "Rasy małe" - Hodowca: Tomasz Górka
  Wiceczempion w kat. "Rasy małe" - Hodowca: Tomasz Górka
 2. Czempion w kat. "Wiedeński" - Hodowca: Grzegorz Brzozowski
  Wiceczempion w kat. "Wiedeński" - Hodowca: Krzysztof Bąba
 3. Czempion w kat. "Nowozelandzki Biały" - Hodowca: Sylwester Klimek
  Wiceczempion w kat. "Nowozelandzki Biały" - Hodowca: Sylwester Klimek
 4. Czempion w kat. "Wielki Jasnosrebrzysty" - Hodowca: Radosław Gębura
  Wiceczempion w kat. "Wielki Jasnosrebrzysty" - Hodowca: Radosław Gębura
 5. Czempion w kat. "Podpalany" - Hodowca: Tomasz Górka
  Wiceczempion w kat. "Podpalany" - Hodowca: Tomasz Górka
 6. Czempion w kat. "Francuski Baran - Hodowca: Adrian Złotnicki
  Wiceczempion w kat. "Francuski Baran" - Hodowca: Adrian Złotnicki
 7. Czempion w kat. "Rasy duże" - Hodowca: Krzysztof Bąba
  Wiceczempion w kat. "Rasy duże - Hodowca: Krzysztof Bąba
 8. Czempion w kat. "Nowozelandzki Czerwony" - Hodowca: Adam Gołda
  Wiceczempion w kat. "Nowozelandzki Czerwony" - Hodowca: Radosław Gębura
 9. Czempion w kat. "Kalifornijski czarny" - Hodowca: Adam Gołda
  Wiceczempion w kat. "Kalifornijski czarny" - Hodowca: Adam Gołda
 10. Czempion w kat. "Rasy średnie" - Hodowca: Edyta, Piotr, Mateusz Bernaccy
  Wiceczempion w kat. "Rasy średnie" - Hodowca: Dominik Maciąg
 11. Superczempion Wystawy w kategorii „Króliki” - Hodowca: Krzysztof Bąba

Zdobywcy nagród w kategorii króliki rasowe na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
(uroczyste wręczenie nagród na scenie głównej)

Konkurs Młodego Hodowcy

Konkursu Młodego Hodowcy to forma podziękowania i uhonorowania najmłodszych miłośników zwierząt hodowlanych za ich wkład i trud w pracę ze zwierzętami, a także zachęta do dalszego prowadzenia hodowli i gospodarstw rolnych. 

Zdobywcy nagród w Konkursie Młodego Hodowcy


W przerwach między wszystkimi wymienianymi powyżej punktami czas zaproszonym gościom oraz zwiedzającym umilały występy kapel i zespołów ludowych, a były to: Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, dziecięcy zespół "Bliżyńska Gromada", Zespół Ludowy „Sobótka”, solista Wacław Pejas, Powiatowa Kapela Włoszczowska, KGW Skarżysko Kościelne, Zespół ludowy "Bębnowianki", Zespół ludowy "Sołtyski z Pawłowa", Zespół pieśni i tańca ze Strawczynka, Zespół KGW "Tuczępianie", Zespół "Wierna Rzeka", Zespół Wolanie oraz Zespół KGW "Cepterki z Modliszewic". Za występy serdecznie dziękujemy.

Swoją obecność w Dniu Otwartych Drzwi w Modliszewicach zaznaczył również Dział Ogrodnictwo z Oddziału ŚODR w Sandomierzu, który przygotował stoisko informacyjno-promocyjne. Do aranżacji stoiska wykorzystano owoce i warzywa z sandomierskich sadów i pól.

 Stoisko informacyjno-promocyjne Działu Ogrodnictwo z Oddziału ŚODR w Sandomierzu

Na stoisku promowano wydawnictwa z zakresu produkcji ogrodniczej, a specjaliści ds. ogrodnictwa udzielali porad dotyczących uprawy, problemów technologicznych w uprawie roślin sadowniczych, doboru odmian czereśni i innych gatunków sadowniczych do nasadzeń, ochrony biologicznej w sadach. 

W trakcie trwania całego Dnia Otwartych Drzwi jego uczestnicy korzystali z porad udzielanych przez specjalistów do produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Prezentowano również bogatą ofertę wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych naszego Ośrodka.  


POLE DOŚWIADCZALNE ŚODR MODLISZEWICE

Pole doświadczalne ŚODR Modliszewice jest położone w Modliszewicach, oddalone około 200 m do siedziby Ośrodka, przy trasie 746. Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa. Zawartość próchnicy wynosi 2%, odczyn pH gleby od 5,6 do 6,0. Zawartość składników pokarmowych wynosi: fosforu wysoka i bardzo wysoka, potasu wysoka,  magnezu średnia, mikroelementów średnia.


Na polu prowadzone są następujące prace:

 1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe
 2. Demonstracje upowszechnieniowe
 3. Pokazy
 4. Kolekcje nowych odmian roślin uprawnych
 5. Użytki zielone

I. Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe jest prowadzone pod nadzorem COBORU Słupi Wielkiej, wyniki są wykorzystywane m.in. przez Świętokrzyski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego do tworzenia Listy Zalecanych Odmian dla woj. świętokrzyskiego. W 2022 roku prowadzone są doświadczenia z następującymi roślinami:

 1. Pszenica ozima - 21 badane odmiany
 2. Pszenżyto ozime - 11 badanych odmian
 3. Owies - 11 badanych odmian
 4. Pszenica jara - 18 badanych odmian
 5. Ziemniaki bardzo wczesne - 6 badanych odmian
 6. Ziemniaki wczesne - 9 badanych odmian
 7. Łubin żółty - 5 badanych odmian
 8. Łubin wąskolistny - 7 badanych odmian
 9. Bobik - 7 badanych odmian

II. Demonstracje upowszechnieniowe:
 1. Uprawa pasowa (bezorkowa) rzepaku ozimego odmian Temptation F1
 2. Demonstracja z nowymi odmianami pszenżyta ozimego Belcanto i SU Liborius
 3. Demonstracja z nową odmianą pszenicy ozimej FOX
 4. Demonstracja z nowymi odmianami soi Acardia i Ceres

III. Kolekcje roślin uprawnych:
 1. Kolekcja nowych odmian pszenicy jarej - 12 odmian
 2. Kolekcja mieszanek łąkowych - 5 odmian
 3. Kolekcja nowych odmian jęczmienia jarego - 14 odmian
 4. Kolekcja nowych odmian roślin bobowatych - 29 odmian
 5. Kolekcja nowych odmian pszenżyta jarego - 6 odmian
 6. Kolekcja nowych odmian owsa - 5 odmian
 7. Kolekcja nowych odmian pszenicy ozimej - 14 odmian
 8. Kolekcja nowych odmian pszenżyta ozimego - 6 odmian
 9. Kolekcja nowych odmian jęczmienia ozimego - 5 odmian
 10. Kolekcja nowych odmian żyta ozimego - 6 odmian
 11. Kolekcja roślin na pożytki pszczele - 9 odmian

IV. Użytki zielone - mieszanki na łąki i pastwiska - 8 odmian

Na naszym polu uprawianych jest ok. 160 odmian roślin uprawnych. W realizacji prac współpracujemy z firmami nasiennymi: DANKO Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Strzelce, Hodowla Roślin Smolice, Małopolska Hodowla Roślin, Saaten-Union Polska. Stosujemy nawozy Grupy Azoty S.A. W ochronie roślin wykorzystujemy środki ochrony roślin firm: Syngenta, BASF, Corteva, Bayer Crop Science. Nawożenie prowadzone jest zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia i programu azotanowego, a ochrona roślin według zasad integrowanej ochrony roślin. Realizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak przezimowały rośliny, jaka była wiosna?

Przebieg pogody w listopadzie był na ogół korzystny dla naszych upraw. Utrzymująca się w ciągu miesiąca wysoka jak na tę porę roku temperatura powietrza i gleby podtrzymywała wegetację oraz stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin (większość zbóż na naszym polu zasialiśmy dopiero w II dekadzie października). Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się. Dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin. Utrzymująca się w grudniu wysoka temperatura powietrza, wzrastająca okresami powyżej 10°C podtrzymywała wegetację, a warunki pogodowe nie stwarzały na ogół zagrożenia dla zimujących roślin. Oziminy w grudniu były dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. Przebieg pogody w styczniu i w lutym, pomimo przejściowo występujących od drugiej dekady stycznia znacznych spadków temperatury powietrza przy powierzchni gruntu, dochodzących do -20°C, a miejscami nawet poniżej, nie stwarzał na ogół większego zagrożenia dla zimujących roślin. Występująca w tym czasie pokrywa śnieżna dostatecznie chroniła oziminy przed szkodliwym wpływem niskich temperatur powietrza i obniżeniem się temperatury gleby na głębokości węzła krzewienia. W lutym wystąpiły dni z dodatnią temperaturą powietrza oraz opadami deszczu. W pierwszej połowie marca nastąpiło ruszenie wegetacji. Jednak w dalszych dniach wystąpiły nocne przymrozki, a w panujące w miesiącu kwietniu i maj znaczne ochłodzenie zahamowało rozwój roślin. Opóźnienie wegetacji można było obserwować na rzepaku ozimym, który zakwitł dopiero 10 maja (zwykle zakwita do końca kwietnia). Zaletą powolnego rozwoju roślin była możliwość dobrego dokrzewienia się roślin. Do końca maja roślin były dostatecznie zaopatrzone w wodę. Dopiero miesiąc czerwiec przyniósł wyższe temperatury i przyspieszenie rozwoju roślin szczególnie kłoszenia zbóż ozimych. Na  początku II dekady czerwca wystąpiły zwłaszcza na roślinach strączkowych pierwsze objawy niedoboru wody w glebie na najsłabszych stanowiskach. Jednak 12 i  13 czerwca przyszły opady deszczu w ilości 30 litrów na m2 i ustabilizowały stan roślin. Na dzień 14 czerwca stan roślin jest zadawalający a uwilgotnienie gleby dostateczne.

Zachęcamy do zobaczenia najnowszych materiałów wideo z naszego pola doświadczalnego.

 

 

 

 


Warto dodać, że w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pt. "Postęp hodowlany w produkcji zwierzęcej i roślinnej motorem nowoczesnego rolnictwa” na naszym polu doświadczalnym przeprowadzone zostały dwa pokaz. Pierwszy pokaz dotyczył uprawy uproszczonej gleby, a jego celem było zaprezentowanie rolnikom tej technologii uprawy jako technologicznej i ekonomicznej alternatywy dla uprawy tradycyjnej. Drugi pokaz polegał na prezentacji bioróżnorodności gatunków i odmian roślin i jednocześnie postępu hodowlanego w produkcji roślinnej. 


Jarmark żywności tradycyjnej i regionalnej

Jedną z atrakcji tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi był jarmark żywności tradycyjnej i regionalnej, podczas którego producenci, przetwórcy żywności funkcjonujący w ramach szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków® jak również pretendujący do nadania marki oferowali certyfikowane produkty tradycyjne charakterystyczne dla regionu świętokrzyskiego. W tym roku zwiedzający mogli  również skosztować potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Modliszewic, Bębnowa oraz Przybyszów. Wśród prezentowanych produktów znalazły się m.in. soki owocowe „Smaki Ogrodu”  z Bielin, wędliny z Masarni „Pod Lasem” od Wiklaków z Kapałowa, sery z serowni Pakuły od Królów, oleje z „Manufaktury Skalbmierskiej”, lokalne miody od Marka Kołodzieja (gm. Bliżyn), Rafała Zacharskiego (gm. Mirzec), Sławomira Surdego (gm. Mirzec), herbatki owocowo-ziołowe „Natur-Vit”, ciasta oraz wyroby garmażeryjne od Małgorzaty Zacharskiej „Wanilia i Migdały” oraz inne produkty z oferty ŚKS i nie tylko.

Oprócz wydarzeń na scenie głównej oraz podziwiania zwierząt każdy zwiedzający mógł zapoznać się z nowościami z bogatej oferty środków do produkcji rolnej. Można było także nabyć rośliny ogrodowe i balkonowe, wyroby kulinarne i rzemieślnicze. Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się zamki dmuchane, trampoliny, słodkości i przejażdżki konne.  

Tekst i opracowanie: Michał Kowalczyk
Zdjęcia: Elżbieta Musiał, Michał Wiaderny, Michał Kowalczyk, Monika Sadowska

udostępnij
do góry