Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Aktualności/[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Innowacyjne maszyny do mechanicznego zbioru jabłek i orzechów laskowych"

[WIDEO] Innowacje w ogrodnictwie - film „Innowacyjne maszyny do mechanicznego zbioru jabłek i orzechów laskowych"

2021-12-31

Logotypy dotyczące jednostek związanych z projektem i jego finansowaniem: od lewej - Unia Europejska, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowa Sieć obszarów Wiejskich, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Modliszewicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Tekst pod logotypami: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu pt. „Innowacyjne maszyny do mechanicznego zbioru owoców ziarnkowych lub pestkowych", który zrealizowaliśmy jako drugi z cyklu trzech filmów w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. „Innowacje techniczne w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców”.

Obecnie wiele jednostek naukowych prowadzi liczne badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które znacząco wpływają na doskonalenie procesu produkcji sadowniczej, a w wyniku tego także jakości uzyskiwanego produktu, a co za tym idzie podniesienie konkurencyjności gospodarstw. Elementem bardzo istotnym w procesie produkcji jest oczywiście zbiór owoców. Ogromnym problemem, z jakim borykają się profesjonalni sadownicy są dzisiaj niedobory najemnej siły roboczej, które powodują nieterminowe dokonywanie zbiorów, co w znaczący sposób uniemożliwia uzyskanie doskonałej jakości produktu owocowego.

Przedstawiamy Państwu film, który przekazuje najnowszą wiedzę branżową w temacie mechanicznego zbioru owoców jabłek (uprawianych zarówno na rynek deserowy, jak i przemysłowy) i orzechów laskowych. Z czego wynika wybór tych gatunków? Wybraliśmy jabłka ze względu na największą produkcję tych owoców w sektorze ogrodnictwa w naszym województwie, natomiast orzechy laskowe są owocem o bardzo dużym potencjale rozwojowym.

Cel projektu

Celem operacji jest zaprezentowanie w postaci cyfrowej najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców, które podnoszą konkurencyjność gospodarstw ogrodniczych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej (agrotechnika, technologia, zabiegi, nawożenie) w zakresie upraw sadowniczych. 

Mamy nadzieję, że zebrane informacje i zaprezentowane rozwiązania stanowić będą cenne źródło wiedzy dla ogrodników, a tym samym przyczynią się do upowszechnienia informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych dla sektora ogrodniczego oraz stanowić będą inspirację do wdrażania takich rozwiązań w swoich gospodarstwach. Zapraszamy do oglądania. Film dostępny również w wersji z audiodeskrypcją.

Film w wersji z napisami

Film z audiodeskrypcją

Elżbieta Krempa
Kierownik działu Dział Ogrodnictwo
i koordynator projektu

udostępnij
do góry