Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”/Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Logotypy projektowe


Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach realizuje w 2024 roku demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest przeszkolenie 200 rolników z województwa świętokrzyskiego. Udział w demonstracji będzie polegał na złożeniu przez rolnika 3 wizyt, na 3 różnych obiektach demonstracyjnych.

Obiekty podzielono na trzy kategorie, punkty doświadczalne z doświadczalnictwem odmianowym roślin białkowych (obiekt typu A), przetwórnie pasz przetwarzające i wykorzystujące roślin białkowe pochodzenia krajowego (obiekt typu C) oraz gospodarstwa rolne uprawiające i wykorzystujące na własne potrzeby rośliny białkowe (obiekt typu B). Rolnicy z naszego województwa będą mogli wizytować następujące obiekty:

Stacja Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej

Jednym z podstawowych zadań stacji jest:

  • prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego we współpracy z samorządami województw, izbami rolniczymi i ośrodkami doradztwa rolniczego
  • publikowanie list opisowych odmian oraz wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
  • tworzenie list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego, w porozumieniu z samorządami województw, izbami rolniczymi i ośrodkami doradztwa rolniczego.

SOO nadzoruje merytorycznie badania prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. W realizację programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zaangażowane są: Samorząd Wojewódzki, Świętokrzyska, Izba Rolnicza, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu i inne instytucje działające na rzecz rolnictwa. System badań PDO ma istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników oraz umożliwia ustalenie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa. Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania informacji o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki. Wyniki doświadczeń PDO dają najbardziej wiarygodną informację o odmianach najlepiej przystosowanych do uprawy w danym rejonie. Wykorzystanie tej informacji i stosowanie sprawdzonych odmian eliminuje ryzyko niepewnych upraw i gwarantuje wysoki efekt plonotwórczy. W wyniku wieloletnich badań powstała Lista Odmian roślin białkowych zalecanych na terenie woj. świętokrzyskiego. Gatunki, w których powstały listy to bobik (5 odmian), soja (8 odmian), groch siewny (7 odmian), łubin wąskolistny (4 odmiany), łubin żółty (3 odmiany).

Firma Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jest to wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań do produkcji rolnej oraz środków żywienia zwierząt gospodarczych. Firma istnieje od 1989 roku. Zakłady produkcyjne znajdują się w Grabkach Dużych w województwie świętokrzyskim oraz w Baborowie w województwie opolskim. Produkty firmy Ekoplon sprzedawane są głównie na rynku polskim, ale także eksportowane na rynki zagraniczne (m.in. Ukraina, Białoruś). Ekoplon prowadzi działania przyjazne środowisku. Zgodnie z przyjętą polityką, firma dostarcza produkty, które nie naruszają środowiska naturalnego. Procesy i technologie produkcji są dostosowywane do wymogów ochrony przyrody. Firma nieustannie doskonali proces produkcji, używając wyłącznie najnowszego sprzętu oraz technologii. Laboratorium badawcze firmy sprawdza na bieżąco każdy produkt, tak aby jakość spełniała wymagania klientów. Wykwalifikowany zespół technologów oraz ekspertów do spraw rozwoju produktu monitoruje pojawiające się trendy, równocześnie poszukując nowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania lub nawet wyprzedzą potrzeby rynkowe. Przetwórnia przetwarza aktualnie bobik i groch, które stosuje w mieszankach dla brojlerów kurzych.

Dwa gospodarstwa rolne

  1. Gospodarstwo rolne położone w powiecie kieleckim w gminie Pierzchnica w miejscowości Komórki. Gospodarstwo posiada 33 ha użytków rolnych, uprawia zboża i rośliny bobowaty (groch i łubin). Całości produkcji roślinnej przeznacza na żywienie trzody chlewnej, która jest utrzymywana w cyklu zamkniętym. Podstawę produkcji zwierzęcej stanowią lochy, których aktualnie jest 24 szt. Demonstracja będzie polegała na wykorzystaniu w mieszankach paszowych białka pochodzącego z własnej produkcji roślinnej. Surowe nasiona soi i groch będą poddawane procesowi ekstruzji, co spowoduje unieszkodliwienie substancji antyżywieniowych i poprawienie strawności składników pokarmowych.
  2. Gospodarstwo rolne położone w powiecie jędrzejowskim w gminie Jędrzejów w miejscowości Raków. Gospodarstwo uprawia 90 ha gruntów klasy od III do VI. Główne uprawy to kukurydza, zboża i rośliny bobowate. Gospodarstwo utrzymuje 1900 tuczników w cyklu otwartym. Żywienie odbywa się na mokro, którego podstawą jest serwatka i śruty zbożowe pozyskiwane z własnej produkcji roślinnej. Demonstracja będzie polegała na żywieniu 20 szt. tuczników białkiem pochodzącym z własnej produkcji. Tu również surowe nasiona soi i groch będą poddawane procesowi ekstruzji.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników województwa świętokrzyskiego do udziału w demonstracji. Wstępny harmonogram wizyt w załączeniu. Zapisy i wszelkich informacji udziela koordynator operacji:

  • Piotr Witczak
    507 111 243
    e-mail:
do góry