Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Doświadczenia z pszenicą jarą

Technologia:

 • Przedplon: kolekcja strączkowych
 • Siew: 25.03.2020 r.
 • Nawożenie (kg/ha):
  • A1 N - 12 + 55
  • A2 N - 12 + 55 + 40
  • P - 40
  • K - 60
 • Ochrona:
  • Herbicydy: Granstar Ultra 50SX (40 g/ha) + Saroksypyr (0,5 l/ha)
  • Fungicydy A2: Capallo 337,5 SE (1,5 l/ha)
  • Antywylegacz Modus (0,4 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. AKCJA (d. SMJ 4117) - jakościowa odmiana chlebowa (A). Zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
 2. Gratka - jakościowa odmiana chlebowa (A). Odporność na rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatna, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000nasion średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego, Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
 3. SU AHAB (d. STRU 093755s15) - jakościowa odmiana chlebowa (A). Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 4. NIMFA - odmiana chlebowa jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na rdzę żółtą - duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozy kłosów - średnia, a na septoriozę plew - dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - duża do bardzo dużej, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
 5. ATRAKCJA - jakościowa odmiana chlebowa (A). Zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
 6. Frajda (KOH 5714) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści - dość duża, na septoriozy liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
 7. MERKAWA - jakościowa odmiana chlebowa grupa A. Odporność na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści - dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozy plew - średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 nasion średnia, wyrównanie - dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
 8. FAMA - jakościowa odmiana chlebowa. Hodowca: Hodowla roślin Strzelce.
 9. TYBALT - odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich o przeciętnej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania - dość późny. Masa 1000 ziaren - dość duża, gęstość w stanie zsypnym - mała do bardzo małej. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS - duży do bardzo dużego. Ilość glutenu - duża. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
 10. JARLANKA (SMJ 613) - jakościowa odmiana chlebowa (A). Plenność dobra. Dość duża odporność na rdzę żółtą duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną - dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew, septoriozy liści i fuzariozę kłosów - średnia, rośliny dość niskie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym - średnie, odporność na porastanie w kłosach średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.
 11. ALIBI - odmiana chlebowa grupa B. Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - średnia, na rdzę żółtą - dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie bardzo dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie - mała do bardzo małej, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dobra. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
 12. VARIUS - odmiana chlebowa jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS - duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
 13. HARENDA (2014) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki - średni. Odporność na rdzę brunatną - duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów - dość duża, na mączniaka prawdziwego - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu - dość duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
 14. ANAKONDA - jakościowa odmiana chlebowa (A). Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
 15. WBP TROY - jakościowa odmiana chlebowa. Hodowca: Saaten Union.
 16. MHR Jutrzenka - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew - średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ duża, wyrównanie - dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym średnia.
 17. AURA (d. STH 1017) - jakościowa odmiana chlebowa (A). Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
 18. GOPLANA (2015) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie - średnia, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka - duża, ilość glutenu - duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.

Doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z pszenicą jarą

 

do góry