Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Produkcja roślinna

Produkcja roślinna

Znaleziono wiadomości: 211.

 • Sorgo - wielbłąd wśród roślin 2020-04-08

  Sorgo - wielbłąd wśród roślin

  Pod względem zajmowanego areału sorgo jest piątym zbożem na świecie, a jego ziarno jest podstawowym źródłem wyżywienia milionów ludności suchych i gorących rejonów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

  Sorgo - wielbłąd wśród roślin
 • Uważajmy na pszczoły! 2020-04-07

  Uważajmy na pszczoły!

  W ostatnich latach zastraszająco szybko ubywa dzikich zapylaczy roślin (pszczół samotnic, trzmieli). Ma to związek ze zmianą struktury rolnictwa - z rozdrobnionego i charakteryzującego się dużą bioróżnorodnością na wielkoobszarowe monokultury, zużywające ogromne ilości chemii rolnej. Stworzone przez człowieka warunki nie są przyjazne także dla pszczoły miodnej i jej istnienie też jest zagrożone.

  Uważajmy na pszczoły!
 • Jak skutecznie zwalczać chwasty w zbożach ozimyc 2020-04-03

  Jak skutecznie zwalczać chwasty w zbożach ozimych?

  Jednym z zabiegów wykonywanych na wiosnę na polu uprawnym jest zwalczanie chwastów w oziminach. Środki chwastobójcze stanowią skuteczną metodę regulacji zachwaszczenia.

  Jak skutecznie zwalczać chwasty w zbożach ozimych?
 • W marcu jak w garncu - wskaźniki uwilgotnienia gl 2020-04-02

  W marcu jak w garncu - wskaźniki uwilgotnienia gleby w województwie świętokrzyskim

  Wiosna to czas siewu roślin jarych, trwa okres wzmożonej pracy na polach. Pogoda, jak do tej pory, sprzyjała wykonywanym zabiegom uprawowym gleby i zasiewom. Jedynie występujące w ostatnich dniach silne nocne przymrozki mogą wstrzymać niektóre czynności.

  W marcu jak w garncu - wskaźniki uwilgotnienia gleby w województwie świętokrzyskim
 • Beneficjencie poddziałań PROW 2014-2020 - pamię 2020-04-02

  Beneficjencie poddziałań PROW 2014-2020 - pamiętaj o weryfikacji struktury uprawy

  Jeśli podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW na lata 2014-2020, pamiętaj o strukturze produkcji roślinnej, która była planowana w biznesplanie danego poddziałania.

  Beneficjencie poddziałań PROW 2014-2020 - pamiętaj o weryfikacji struktury uprawy
 • Fitoncydy dla ochrony zdrowia 2020-04-01

  Fitoncydy dla ochrony zdrowia

  Fitoncydy to wytwarzane przez rośliny wyższe substancje, które wywierają silny wpływ bakteriobójczy i bakteriostatyczny oraz posiadają właściwości fungistatyczne i grzybobójcze. Niektóre nawet hamują mnożenie się wirusów lub uszkadzają ich strukturę.

  Fitoncydy dla ochrony zdrowia
 • Przed siewem kukurydzy. Jak rozpoznać obecność 2020-03-31

  Przed siewem kukurydzy. Jak rozpoznać obecność szkodników w glebie?

  Na polach każdego roku możemy zauważyć coraz większe areały zajęte przez uprawę kukurydzy. Roślina ta zdobywa coraz większą popularność wśród rolników. Zmieniający się klimat sprzyja jej uprawie, nawet na terenach, na których wcześniej uprawa była dość ryzykowna. Niestety, wraz z większym areałem uprawy kukurydzy, pojawiły się też szkodniki, które te plantacje niszczą. 

  Przed siewem kukurydzy. Jak rozpoznać obecność szkodników w glebie?
 • Jakie ziarno zbóż zastosować podczas siewu? 2020-03-30

  Jakie ziarno zbóż zastosować podczas siewu?

  Ziarno zbóż uzyskane podczas zbioru kombajnem nie jest jeszcze materiałem, który może być przeznaczony do siewu. Musi ono zostać odpowiednio przygotowane.

  Jakie ziarno zbóż zastosować podczas siewu?
 • Czy termin siewu jest istotny dla uprawy? 2020-03-26

  Czy termin siewu jest istotny dla uprawy?

  Dobry gospodarz ma świadomość, że proces przygotowania gleby powinien odbywać we właściwy sposób.

  Czy termin siewu jest istotny dla uprawy?
 • Światowy Dzień Wody. Jak oszczędzać wodę w gl 2020-03-24

  Światowy Dzień Wody. Jak oszczędzać wodę w glebie?

  22 marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED) w 1993 roku. Przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie nam, jak wielkim problemem jest brak wody, jak wielką rolę woda odgrywa i jak drastycznie maleją jej zasoby na Ziemi.

  Światowy Dzień Wody. Jak oszczędzać wodę w glebie?
do góry