Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Produkcja roślinna

Znaleziono wiadomości: 86.

 • Rola mikroorganizmów glebowych w budowaniu żyzno 2018-12-14

  Rola mikroorganizmów glebowych w budowaniu żyzności gleby

  Gleba jest środowiskiem życia dla dużej liczby różnorodnych mikroorganizmów glebowych, takich jak wirusy, bakterie, grzyby ,roztocza itp.

  Rola mikroorganizmów glebowych w budowaniu żyzności gleby
 • Kukurydza też potrafi… 2018-12-14

  Kukurydza też potrafi…

  Amerykańscy naukowcy znaleźli w Meksyku kukurydzę, która potrafi związać z powietrza azot, którym jest w stanie pokryć około 80% swojego zapotrzebowania na ten składnik.

  Kukurydza też potrafi…
 • Redukcja dwutlenku węgla w rolnictwie 2018-12-06

  Redukcja dwutlenku węgla w rolnictwie

  Zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy i których doświadczamy, są spowodowane emisją do atmosfery gazów cieplarnianych: pary wodnej, dwutlenku węgla - CO2, metanu - CH4, podtlenku azotu - N2O. Emisja tych gazów do atmosfery przyczynia się do ocieplenia klimatu, które będzie miało istotny wpływ na warunki życia na ziemi.

  Redukcja dwutlenku węgla w rolnictwie
 • Wyniki demonstracji upowszechnieniowych ŚODR Modl 2018-12-05

  Wyniki demonstracji upowszechnieniowych ŚODR Modliszewice w sezonie 2017/2018

  Pole doświadczalne ŚODR jest położone w Modliszewicach, Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb, IVa. Zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, odczyn pH gleby - 5,6-6,0. Występuje tu zróżnicowana zawartość podstawowych makroelementów (fosforu - wysoka i bardzo wysoka, potasu - średnia i wysoka, magnezu - średnia).

  Wyniki demonstracji upowszechnieniowych ŚODR Modliszewice w sezonie 2017/2018
 • ŚODR Modliszewice i COBORU zapraszają na szkolen 2018-12-04

  ŚODR Modliszewice i COBORU zapraszają na szkolenie "Inicjatywa białkowa COBORU"

  COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach serdecznie zapraszają na szkolenie pt INCJATYWA BIAŁKOWA COBORU

  ŚODR Modliszewice i COBORU zapraszają na szkolenie "Inicjatywa białkowa COBORU"
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarski 2018-11-16

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poszukuje rolników zainteresowanych uprawą konopi

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustanowił Program Konopny, którego celem jest komercjalizacja polskich odmian konopi przemysłowych. Jego celem jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowej. Obecnie poszukujemy rolników, którzy w ramach umów kontraktacyjnych w roku 2019 byliby zainteresowani uprawą konopi na cele nasienne.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poszukuje rolników zainteresowanych uprawą konopi
 • Nawożenie po terminie zgodne z przepisami? 2018-11-14

  Nawożenie po terminie zgodne z przepisami?

  Czy jest możliwość stosowania nawozów naturalnych w zgodzie z przepisami po terminach ustalonych w nowych przepisach w ramach tzw. programu azotanowego? Okazuje się że tak, ale tylko w wyniku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, takich jak susza czy lokalne opady deszczu.

  Nawożenie po terminie zgodne z przepisami?
 • W Modliszewicach dyskutowano o ograniczeniu emisji 2018-11-06

  W Modliszewicach dyskutowano o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie

  25 października w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyły się warsztaty naukowe pt. "Działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie".

  W Modliszewicach dyskutowano o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie
 • Żyzność gleby - warto o nią zadbać 2018-10-31

  Żyzność gleby - warto o nią zadbać

  Glebę można zdefiniować jako biologicznie czynną, powierzchniową warstwę litosfery, powstałą ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie: organizmów żywych, klimatu, wody), podlegającą ciągłym przemianom. Przemiany te mogą być pozytywne - ich efektem jest wzrost żyzności oraz negatywne - prowadzące do degradacji.

  Żyzność gleby - warto o nią zadbać
 • Len dla zdrowia i biogospodarki 2018-10-18

  Len dla zdrowia i biogospodarki

  Len to roślina jednoroczna należąca do rodziny lnowatych. Do tego rodzaju zalicza się około 200 gatunków. W Polsce w środowisku naturalnym najczęściej spotykanych jest 6 gatunków. Największe znaczenie gospodarcze ma len zwyczajny. W uprawie są dwie formy użytkowe.

  Len dla zdrowia i biogospodarki
do góry