Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Produkcja roślinna

Produkcja roślinna

Znaleziono wiadomości: 333.

 • Zmiana organizacji pracy Ośrodka - prosimy o kont 2020-10-27

  Zmiana organizacji pracy Ośrodka - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy

  W związku z wprowadzonymi w naszym kraju obostrzeniami oraz biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wprowadza do odwołania zmiany w organizacji pracy Ośrodka. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami i załatwianie spraw wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie.

  Zmiana organizacji pracy Ośrodka - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy
 • Powszechny Spis Rolny 2020, bo liczy się rolnictw 2020-09-22

  Powszechny Spis Rolny 2020, bo liczy się rolnictwo!

  Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczął się na terenie całego kraju 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Przez trzy miesiące będą zbierane informacje od użytkowników gospodarstw rolnych m.in. o: użytkowanych gruntach, powierzchni zasiewów, nawożeniu, zwierzętach gospodarskich, budynkach gospodarskich, maszynach rolniczych, ochronie roślin. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które pozwoli ocenić stan polskiego

  Powszechny Spis Rolny 2020, bo liczy się rolnictwo!
 • Wykorzystaj popiół drzewny do nawożenia roślin 2020-11-23

  Wykorzystaj popiół drzewny do nawożenia roślin

  W gospodarstwach wiejskich do ogrzewania domów nadal stosuje się drzewo. Pozostały po spaleniu drewna popiół można wykorzystać do nawożenia roślin.

  Wykorzystaj popiół drzewny do nawożenia roślin
 • Bez możliwości zawieszenia kontroli na miejscu 2020-11-23

  Bez możliwości zawieszenia kontroli na miejscu

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 12 listopada br. wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca 2020 r.

  Bez możliwości zawieszenia kontroli na miejscu
 • Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Pro 2020-11-23

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Profesjonalna produkcja ziemniaka”

  „Profesjonalna produkcja ziemniaka” to publikacja opracowana przez dra Wojciecha Nowackiego z Zakładu Agronomii Ziemniaka, IHAR - PIB Oddział w Jadwisinie, na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - operacja pt. „Profesjonalna produkcja ziemniaka” - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021.

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Profesjonalna produkcja ziemniaka”
 • Nawozy zielone w nawożeniu zrównoważonym 2020-11-20

  Nawozy zielone w nawożeniu zrównoważonym

  Podstawowym celem nawożenia w rolnictwie zrównoważonym jest pokrycie potrzeb pokarmowych roślinna poziomie umożliwiającym uzyskanie opłacalnych i wysokiej jakości plonów oraz zredukowanie zagrożeń dla człowieka i środowiska naturalnego.

  Nawozy zielone w nawożeniu zrównoważonym
 • Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na 2020-11-18

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

  Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc
 • Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rol 2020-11-18

  Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

  Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

  Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
 • Niszczące działanie deszczu na strukturę gleby 2020-11-16

  Niszczące działanie deszczu na strukturę gleby

  Niedawno pisaliśmy o tym, że rolnicy mieli duży problem z dotrzymaniem terminów jesiennych zabiegów agrotechnicznych, w tym i nawożenia. Październik w tym roku okazał się bardzo obfity w opady. Przy takiej aurze wszystkie zabiegi powodują niszczenie struktury gleby, są nieefektywne i powodują powstawanie nadmiernych kosztów. A jednym z ważniejszych elementów zdrowej gleby, warunkującej prawidłowe procesy w niej zachodzące,

  Niszczące działanie deszczu na strukturę gleby
 • Zasiej pszczołom mieszankę 2020-11-13

  Zasiej pszczołom mieszankę

  W 2020 r. na polu doświadczalnym w Modliszewicach przeprowadzany był pokaz „Uprawa roślin na pożytki pszczele, mieszanki międzygatunkowe”. Oto jego omówienie.

  Zasiej pszczołom mieszankę
do góry