Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Produkcja roślinna

Znaleziono wiadomości: 52.

 • Warto uprawiać rośliny bobowate 2018-08-13

  Warto uprawiać rośliny bobowate

  Rolnictwo europejskie - w tym polskie - podlega procesom rozwojowym, wprowadzany jest postęp w agrotechnice: nowe odmiany, nawozy, środki ochrony, nowoczesna technika i nowe technologie. W planach rozwoju rolnictwa UE odchodzi się od modelu intensywnego rolnictwa, a jako najbardziej właściwy przyjmuje się model rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego środowisku.

  Warto uprawiać rośliny bobowate
 • Analiza chemiczna gleby podstawą zrównoważonego 2018-08-10

  Analiza chemiczna gleby podstawą zrównoważonego nawożenia

  Rolnictwo zrównoważone to system produkcji wykorzystujący w harmonijny sposób postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. W rolnictwie zrównoważonym przemysłowe środki produkcji stosuje się w umiarkowanych, niezbędnych ilościach dążąc do najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Podstawowym celem nawożenia w rolnictwie zrównoważonym jest pokrycie potrzeb pokarmowych roślin na poziomie

  Analiza chemiczna gleby podstawą zrównoważonego nawożenia
 • Zapraszamy na XXV Jubileuszowe Krajowe Dni Ziemnia 2018-08-09

  Zapraszamy na XXV Jubileuszowe Krajowe Dni Ziemniaka w Boninie

  Krajowe Dni Ziemniaka to coroczne spotkanie osób i instytucji związanych z branżą ziemniaka. W tym roku odbędą się jubileuszowe, 25. Krajowe Dni Ziemniaka. Stałym ich organizatorem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, a tegoroczną imprezę wspiera Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie.

  Zapraszamy na XXV Jubileuszowe Krajowe Dni Ziemniaka w Boninie
 • Ograniczyć straty przy zbiorze ziemniaków 2018-08-08

  Ograniczyć straty przy zbiorze ziemniaków

  Zbliżające się zbiory ziemniaków to końcowy etap ich uprawy na polu. Na jakość bulw mają wpływ nie tylko działania agrotechniczne, występowanie patogenów, uwilgotnienie i opady atmosferyczne w okresie wegetacji, ale również to, jak przeprowadzimy wykopki.

  Ograniczyć straty przy zbiorze ziemniaków
 • Stosowanie nawozów - zmiana rozporządzenia 2018-08-08

  Stosowanie nawozów - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

  Stosowanie nawozów - zmiana rozporządzenia
 • Renowacja użytków zielonych metodą podsiewu 2018-08-08

  Renowacja użytków zielonych metodą podsiewu

  Niesprzyjające warunki atmosferyczne, szczególnie tegoroczna susza, bardzo negatywnie wpłynęły na stan użytków zielonych. Na wielu łąkach i pastwiskach przepadły wartościowe gatunki traw, a jednocześnie powiększyły się powierzchnie pokryte chwastami.

  Renowacja użytków zielonych metodą podsiewu
 • Pastwiska pszczele 2018-08-07

  Pastwiska pszczele

  Gospodarstwo pasieczne powinno posiadać i użytkować tzw. "pastwiska pszczele".

  Pastwiska pszczele
 • Można uprawiać ugory 2018-08-07

  Można uprawiać ugory

  Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

  Można uprawiać ugory
 • Magnez - pierwiastek życia 2018-08-06

  Magnez - pierwiastek życia

  Magnez jest pierwiastkiem zaliczanym do grupy makroelementów o podstawowym znaczeniu dla roślin, zwierząt i ludzi. Zawartość magnezu w glebach uprawnych waha się w szerokich granicach od 0,05% (gleby piaszczyste) do 0,5% (gleby gliniaste). Magnez glebowy w 95% zawarty jest w minerałach glebowych, a w 5% w próchnicy glebowej.

  Magnez - pierwiastek życia
 • Lista odmian zbóż ozimych zalecana do uprawy w 2 2018-08-03

  Lista odmian zbóż ozimych zalecana do uprawy w 2018 r. dla województwa świętokrzyskiego

  W ramach systemu badania odmian Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są doświadczenia w kilku punktach doświadczalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Na podstawie uzyskanych wyników prowadzonych doświadczeń wojewódzki zespół ds. PDO rekomenduje rolnikom do uprawy następujące odmiany zbóż ozimych:

  Lista odmian zbóż ozimych zalecana do uprawy w 2018 r. dla województwa świętokrzyskiego
do góry