Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Znaleziono wiadomości: 193.

 • 35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - nabór wnios 2022-03-07

  35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - nabór wniosków od 1 kwietnia

  Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - nabór wniosków od 1 kwietnia
 • Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich - wy 2022-03-01

  Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich - wymogi i stawki w 2022 roku. Dla kogo są obowiązkowe?

  Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

  Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich - wymogi i stawki w 2022 roku. Dla kogo są obowiązkowe?
 • 2022-02-15

  Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta - można składać wnioski o pomoc

  Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

  Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta - można składać wnioski o pomoc
 • Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla 2022-02-02

  Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń w związku z ASF

  ARiMR rozpoczęła kontynuację naboru wniosków o pomoc dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF. Pomoc ta polega na wyrównaniu obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta ze sprzedaży świń z siedzib stada położonych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF w okresie od czwartego kwartału 2020 r do końca IV kwartału 2021 r. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2022 roku.

  Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń w związku z ASF
 • Producenci świń mogą ubiegać się o nieoprocen 2022-01-28

  Producenci świń mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2)

  Producenci świń mogą złożyć wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

  Producenci świń mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2)
 • Będzie pomoc dla producentów świń w związku z 2022-01-17

  Będzie pomoc dla producentów świń w związku z ASF

  MRiRW przygotowało zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przewiduje pomoc dla producentów rolnych ze środków krajowych. Zmiany te mają na celu zwiększenie wsparcia dla producentów świń w ramach walki z ASF.

  Będzie pomoc dla producentów świń w związku z ASF
 • Czasowe zawieszenie zobowiązania dotyczącego pro 2022-01-04

  Czasowe zawieszenie zobowiązania dotyczącego prowadzenia produkcji trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF

  Jeśli siedziba stada, której dotyczyła zrealizowana inwestycja, została objęta obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym, lub z ograniczeniami III i II (strefa czerwona i różowa) w związku z występowaniem ASF, rolnicy mają możliwość, aby wystąpić do ARiMR z wnioskiem o zwolnienie ze zobowiązań w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

  Czasowe zawieszenie zobowiązania dotyczącego prowadzenia produkcji trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roln 2021-12-27

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna

  Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru. Ci, którzy nie zdążą tego zrobić w tym roku, będą mogli ubiegać się o taką pomoc zaraz po Nowym Roku - 3 stycznia 2022 r. rusza kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna
 • Wirus ASF znów zaatakował w Świętokrzyskiem 2021-12-17

  Wirus ASF znów zaatakował w Świętokrzyskiem

  Potwierdzono kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń w województwie świętokrzyskim. Jest to już ósme ognisko w województwie i 123. w Polsce w 2021 roku. Wystąpiło ono w gospodarstwie zlokalizowanym w Kostomłotach Pierwszych w gminie Miedziana Góra w powiecie kieleckim. Zakażone stado liczyło 80 świń.

  Wirus ASF znów zaatakował w Świętokrzyskiem
 • Wsparcie dla producentów, którzy nie otrzymali p 2021-12-09

  Wsparcie dla producentów, którzy nie otrzymali pieniędzy za sprzedane mleko - wnioski o pomoc tylko do 10 grudnia

  Już tylko do 10 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy w latach 2018-2020 przynajmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne i co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za mleko sprzedane podmiotowi, który ogłosił swoją upadłość, mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR. Do 8 grudnia do Agencji wpłynęło 301 wniosków o taką pomoc. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  Wsparcie dla producentów, którzy nie otrzymali pieniędzy za sprzedane mleko - wnioski o pomoc tylko do 10 grudnia
do góry