Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Biogazownie

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

Biogazownie logoWe współczesnych czasach wzrasta zainteresowanie potencjałem i możliwościami praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE) w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Województwo świętokrzyskie posiada bogaty potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), a liczne ugory i odłogi mogłyby pokryć w znacznym stopniu zapotrzebowanie na biomasę wykorzystywaną w OZE. Warto podkreślić, że na obszarze naszego województwa planuje się utworzyć park OZE, na terenie którego m.in. funkcjonowałaby biogazownia oraz ferma wiatrowa. Obecnie w Świętokrzyskiem działa jedynie jedna biogazownia o mocy 0,8 MW, natomiast potencjał OZE całego naszego województwa mógłby dostarczyć ok. 1/3 jego zapotrzebowania na energię.

Prezentacje prelegentów z konferencji pt. „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, która odbyła się 7 marca 2014 roku, podczas targów AGROTECH w Kielcach:

kategoria: Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich [6]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Dr inż. Zbigniew Floriańczyk - Energia w kosztach gospodarstwa rolnego 2017-12-15 11:10 1MB pobierz plik: Dr inż. Zbigniew Floriańczyk - Energia w kosztach gospodarstwa rolnego
pdf Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko - Dostępne technologie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii 2017-12-15 11:09 1,36MB pobierz plik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko - Dostępne technologie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii
pdf Dr Anna Gawlikowska - Systemowe planowanie rozwoju niskoemisyjnej energetyki odnawialnej na obszarach gmin i województw w kontekście środowiska i bezpieczeństwa energetycznego 2017-12-15 11:22 1,37MB pobierz plik: Dr Anna Gawlikowska - Systemowe planowanie rozwoju niskoemisyjnej energetyki odnawialnej na obszarach gmin i województw w kontekście środowiska i bezpieczeństwa energetycznego
pdf Ryszard Ochwat - Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW 2017-12-15 11:09 1,97MB pobierz plik: Ryszard Ochwat - Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW
pdf Piotr Czopek - Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji 2017-12-15 11:08 0,9MB pobierz plik: Piotr Czopek - Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji
pdf Kazimierz Żmuda -Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich 2017-12-15 11:08 281,52KB pobierz plik: Kazimierz Żmuda -Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Materiały opracowane w ramach konferencji „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”:

kategoria: Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ppsx WFOS i GW 2017-12-15 11:07 361,37KB pobierz plik: WFOS i GW
ppt Swietokrzyski Park OZE 2017-12-15 11:07 20,57MB pobierz plik: Swietokrzyski Park OZE
ppt Projekt - konferencja regionlana FDPA 2017-12-15 11:06 2,07MB pobierz plik: Projekt - konferencja regionlana FDPA
ppt Biogazownie - Uwarunkowania społeczne 2017-12-15 11:06 3,89MB pobierz plik: Biogazownie - Uwarunkowania społeczne
ppt Biogazownie - Aspekty prawne 2017-12-15 11:06 4,04MB pobierz plik: Biogazownie - Aspekty prawne
ppt Biogazownie - Aspekty ekonomiczne 2017-12-15 11:05 2,82MB pobierz plik: Biogazownie - Aspekty ekonomiczne
ppt Biogazownie 2017-12-15 11:05 5,1MB pobierz plik: Biogazownie

Materiały w ramach III spotkania Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE:

kategoria: III spotkanie Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE [8]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Bioelektrownia ELECTRA® stan obecny 2017-12-15 11:31 8,99MB pobierz plik: Bioelektrownia ELECTRA® stan obecny
pdf Przetwórstwo Mięsa ZYCHOWICZ 2017-12-15 11:31 2,11MB pobierz plik: Przetwórstwo Mięsa ZYCHOWICZ
ppt Miejsce fotowoltaiki w regionach 2017-12-15 11:31 0,92MB pobierz plik: Miejsce fotowoltaiki w regionach
pdf Wykorzystanie energii geotermalnej w projekcie Świętokrzyski Park OZE 2017-12-15 11:30 4,2MB pobierz plik: Wykorzystanie energii geotermalnej w projekcie Świętokrzyski Park OZE
pdf FOTOWOLTAIKA - Świętokrzyski Park OZE - Tuczępy 2017-12-15 11:30 3,99MB pobierz plik: FOTOWOLTAIKA - Świętokrzyski Park OZE - Tuczępy
pdf Technologie dla zrównoważonej energetyki prosumenckiej/obywatelskiej 2017-12-15 11:29 4,9MB pobierz plik: Technologie dla zrównoważonej energetyki prosumenckiej/obywatelskiej
pdf Optymalizacja pozyskiwania biomasy traw oraz innych gatunków wieloletnich z upraw 2017-12-15 11:29 2,14MB pobierz plik: Optymalizacja pozyskiwania biomasy traw oraz innych gatunków wieloletnich z upraw
pdf Projekt farmy wiatrowej na terenie kopalni siarki Grzybów w Rzędowie 2017-12-15 11:28 1,51MB pobierz plik: Projekt farmy wiatrowej na terenie kopalni siarki Grzybów w Rzędowie

Bbiogazownie

do góry