Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Dobrostan zwierząt - dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń

Dobrostan zwierząt - dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń

2020-01-09

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Warunkiem otrzymania będzie poprawa warunków utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.

7 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy np. poprzez zwiększenie przestrzeni, jaka przypada na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni, czy też zapewnienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Przyjmuje się, że stawki pomocy wyniosą:

    • 595 zł  - na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
    • 329 zł - na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),
    • 185 zł - na krowę mleczną (wypas),
    • 301 zł - na lochę,
    • 24 zł - na tucznika.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r.

Wnioski o wsparcie do krów i świń będzie można składać od 15 marca do 15 maja danego roku drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus. Rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy doradców rolniczych, którzy zostaną przeszkoleni w kierunku świadczenia usług dotyczących sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Ustawa wejdzie w życie 15 marca 2020 r.

Monika Sadowska
Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo

udostępnij
do góry