Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Jak postępować w przypadku zastrzeżeń do jakości materiału siewnego?

Jak postępować w przypadku zastrzeżeń do jakości materiału siewnego?

2021-03-30

Kwalifikowany materiał siewny

Rolnicy powoli przekonują się do stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Taki wybór ma praktycznie same zalety, o których wielokrotnie już pisałem. Siejąc kwalifikat mamy pewność jaką odmianę zasialiśmy i możemy oszacować jaki osiągniemy plon. Jest to także materiał czysty, który nie jest porażony żadnymi chorobami czy szkodnikami.

Aby mieć pewność, że kupiliśmy materiał najwyższej jakości, musimy pamiętać o tym, aby kupować wyłącznie materiał:

  • w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu, trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
  • od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

ZAWSZE żądajmy dokumentu sprzedaży - faktury.

Czasami zdarza się, że pomimo zachowania powyższych zasad mamy zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego. Wtedy przysługuje nam prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyliśmy.

Aby reklamacja była skuteczna, należy: 

  • zachować dowód zakupu materiału siewnego - faktury i etykiety nasienne;
  • sprawdzić jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy - po otwarciu opakowania oceniając jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
  • jeżeli w otwartym opakowaniu zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie wady materiału nie należy otwierać kolejnych opakowań - muszą pozostać zabezpieczone w celu ewentualnego pobrania próby, ponieważ reklamuje się całą ilość zakupionego materiału siewnego;
  • jeśli wada zakupionego materiału siewnego ujawni się po siewie, to na podstawie faktury z numerem partii nasion i/lub etykiety nasiennej, a także stanu plantacji, można go reklamować. Wówczas jednym z dowodów jest stan uprawy.

O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w celu przeprowadzenia kontroli i oceny parametrów jakościowych materiału. Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym.

Jarosław Nowak

Źródło: piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/jak-postepowac-w-przypadku-zastrzezen-do-jakosci-materialu-siewnego,429.html

udostępnij
do góry