Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Kary-godne wypalanie traw

Kary-godne wypalanie traw

2020-04-30

W ostatnim czasie, oprócz panującej epidemii i występującej suszy, wszystkich poruszyła informacja o pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Według informacji podanych przez Ministerstwo Środowiska, ogień zajął ok. 5280 hektarów parku, co stanowi 9,5 proc. jego powierzchni. Przyrodnicy mówią o ogromnej tragedii, która zniszczyła wiele cennych siedlisk, spowodowała niepotrzebną śmierć w męczarniach mnóstwa zwierząt i owadów.

Z pierwszych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru była działalność człowieka, a najprawdopodobniej wypalanie łąk lub celowe podpalenia. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do ogromnych strat. W odpowiedzi na takie przypadki, Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zaostrzenia dotychczasowych przepisów.

Do tej pory za nielegalne wypalanie traw można było otrzymać grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Po zmianie ma być to już 30 tys. zł. Dodatkowo, sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł nałożyć prace społecznie użyteczne, polegające między innymi na pracach przy zalesianiu.

Dodatkowe konsekwencje spotkają również rolników, którzy wypalają swoje grunty. Ci, którzy nie będą przestrzegać zakazu wypalania gruntów rolnych, mogą spodziewać się obniżenia wysokości otrzymywanych przez siebie dopłat o minimum 5%. A najwyższą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25%. W skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, czy torfowisk - ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty ww. płatności za dany rok.

Pamiętajmy, że wypalanie traw, nieużytków jest zabronione i społecznie takie zachowanie jest potępiane. Przypomnijmy, że akcja gaśnicza została sfinansowana z budżetu państwa, w tym ze środków Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych. Przekazano na ten cel prawie 8 mln złotych. Są to pieniądze które mogły być spożytkowane inaczej, ale przez ludzką głupotę musiały zostać wykorzystane do ratowania Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jarosław Nowak

Źródło:

  • www.gov.pl/web/rolnictwo
  • www.gov.pl/web/srodowisko
udostępnij
do góry