Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje branżowe/Pozostało niewiele czasu na złożenie deklaracji dotyczących rynku wina

Pozostało niewiele czasu na złożenie deklaracji dotyczących rynku wina

2019-01-10

15 stycznia 2019 r. mija termin składania deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wina wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 4.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, polegającą na wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

  • zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 10,
  • zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 11,
  • produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 12,

Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, , wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

  • zbiorach winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 15,
  • ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 16,

Odpowiednie wzory powyższych formularzy deklaracji dostępne są do pobrania na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/uwaga-producenci-i-przedsiebiorcy-wyrabiajacy-wino12

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR lub wysłane pocztą na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Rafał Sieroń
Źródło: www.kowr.gov.pl

udostępnij
do góry