Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Uwaga producenci wina - deklaracje do KOWR do 15 stycznia

Uwaga producenci wina - deklaracje do KOWR do 15 stycznia

2021-01-07

wino, winogrona, kieliszki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 są zobowiązani do złożenia deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym. Termin składania deklaracji mija 15 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia deklaracji o:

  • zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym,
  • zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym,
  • produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym.

Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia deklaracji o:

  • zbiorach winogron w danym roku gospodarczym,
  • ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym.

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968). Rozporządzenie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po adresem: http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/rozp_mrirw_poz1968_26092017.pdf

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
    ul. Karolkowa 30,
    01-207 Warszawa

Jarosław Nowak

Na podstawie: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/uwaga-producenci-i-przedsiebiorcy-wyrabiajacy-wino3

udostępnij
do góry