Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Ważne: zasady obrotu materiałem siewnym

Ważne: zasady obrotu materiałem siewnym

2021-03-29

Mamy okres wzmożonych prac polowych. Rolnicy oprócz zabiegów uprawowych na polach, gdzie są już wysiane rośliny, przygotowują się do wysiewu roślin jarych. Wiąże się to z dokonywaniem przez nich zakupów. Przypominamy, że najlepszym wyborem jest zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Jest to wyraz świadomości, że w ten sposób dbamy o lepszy plon i zdrowsze rośliny, a co za tym idzie - zmniejszamy ilość stosowanych środków ochrony roślin. Przynosi to pozytywne skutki dla środowiska naturalnego, a zwłaszcza dla wielu zapylających owadów.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

 Kupując materiał siewny należy pamiętać o kilku zasadach:

  • kupować tylko i wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu;
  • trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną, potwierdzającą że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji;
  • pochodzący od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary.

etykieta czerwona - materiał siewny

Wzór etykiety pomarańczowej

etykieta niebieska - materiał siewny

Wzór etykiety niebieskiej

Kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać m.in. następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, kupujący ma zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje mu prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabył.

Pamiętajmy, wybierając kwalifikowany materiał siewny:

  • Jesteśmy pewni, co zasialiśmy. Daje nam to gwarancja jakości i wiedza, jaką odmianę posiadamy.
  • Mamy realny pogląd na to, jakie mogą być zbiory.
  • Kwalifikat musi spełniać określone normy - jest to materiał czysty, który nie jest porażony żadnymi chorobami czy szkodnikami.
  • Charakteryzuje się wyższym plonowaniem, odpornością na choroby i zmiany klimatu.

Jarosław Nowak

Źródło: piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/wiosenny-obrot-materialem-siewnym,428.html

udostępnij
do góry