Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady

Informacje i porady

Znaleziono wiadomości: 1538.

 • Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Mode 2018-02-28

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

  ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Termin składania wniosków trwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. 

  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"
 • Granty w ramach inicjatywy LEADER 2018-02-12

  Granty w ramach inicjatywy LEADER

  Lokalne grupy działania (LGD) rozpoczęły nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski o przyznanie pomocy można składać we właściwej terytorialnie siedzibie

  Granty w ramach inicjatywy LEADER
 • 27. Spotkanie Sadownicze 2018-02-08

  27. Spotkanie Sadownicze

  W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. w Sandomierzu odbyło się 27. Spotkanie Sadownicze. To dwudniowa konferencja skupiająca rokrocznie wielu producentów z rejonu południowo-wschodniej Polski, doradców i specjalistów, a także wystawców z branży ogrodniczej. W czasie spotkania producenci mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku owoców, nowymi technologiami, analizami opłacalności upraw ogrodniczych oraz

  27. Spotkanie Sadownicze
 • Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województ 2018-02-08

  Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województwa świętokrzyskiego

  Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie. Zachęcamy do zapoznania się z zalecanymi odmianami pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa.

  Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województwa świętokrzyskiego
 • Będzie łatwiej pozyskiwać mięso na użytek wł 2018-02-08

  Będzie łatwiej pozyskiwać mięso na użytek własny

  W resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad uproszczeniem zasad dotyczących uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. Chodzi głównie o ułatwienia w zdobywaniu kwalifikacji przez osoby, które będą dokonywać takiego uboju. Ministerstwo rolnictwa uznało dotychczasowe przepisy za zbyt restrykcyjne i zaproponowało ich zmianę.

  Będzie łatwiej pozyskiwać mięso na użytek własny
 • Jak ubiegający się o pomoc na "Modernizację ... 2018-02-07

  Jak ubiegający się o pomoc na "Modernizację ..." muszą udokumentować uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości

  Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.), stanowią, że jednym z kryteriów

  Jak ubiegający się o pomoc na "Modernizację ..." muszą udokumentować uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości
 • Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych 2018-01-29

  Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

  W ramach systemu badania odmian Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są na terenie całego kraju doświadczenia z wieloma gatunkami roślin uprawnych. Doświadczeniami kieruje, i nadzoruje je, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki doświadczeń prezentowane są na stronie internetowej COBORU oraz w formie broszur i publikacji pracowników COBORU w prasie rolniczej.

  Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych
 • 2018-01-29

  Sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami!

  Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Jej głównym założeniem jest zaostrzenie kar dla osób stosujących przemoc lub zabijających zwierzęta z premedytacją. Ustawa stanowi, że za uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami grozić mają teraz trzy, a nie jak dotychczas dwa lata więzienia. Wzrosły też sankcje za znęcanie nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Za czyny te górna granica kary wyniesie

  Sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami!
 • Od 2018 roku zmiana w dywersyfikacji upraw 2018-01-23

  Od 2018 roku zmiana w dywersyfikacji upraw

  Powierzchnia gruntów ornych, na podstawie której ustala się obowiązki w zakresie dywersyfikacji upraw, liczona jest od wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie. Do gruntów ornych zalicza się również powierzchnię odrębnych działek rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, na których jest prowadzona działalność rolnicza, ale do których nie przysługuje płatność, ponieważ działka nie spełnia minimalnej powierzchni

  Od 2018 roku zmiana w dywersyfikacji upraw
 • Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku 2018-01-23

  Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

  Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, należy od 1 do 28 lutego 2018 r złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

  Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku
do góry