Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje branżowe/Gospodarstwa opiekuńcze GROWID

Gospodarstwa opiekuńcze GROWID

2018-12-21

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako lider konsorcjum, wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O. Kraków, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie podpisało 5 grudnia 2018 roku umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, który będzie prowadzony w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 stycznia 2019 r., a jego zakończenie planowane jest w grudniu 2021 r.

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu wdrażania w postaci strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Projekt przyczyni się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych, m.in. nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych, niewystarczającej koordynacji usług publicznych na poziomie lokalnym, niskiej jakości kapitału społecznego.

W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostaną zadania badawcze, których wyniki staną się podstawą modelu gospodarstwa opiekuńczego. Na drugi etap składać się będą prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wypracowanego modelu gospodarstwa opiekuńczego tj.: opracowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz budowa poparcia politycznego i społecznego na rzecz ich wprowadzenia.

Teresa Wąsik
Źródło: MRiRW

udostępnij
do góry