Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Pakiet pomocy także dla rolników?

Pakiet pomocy także dla rolników?

2020-03-30

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował w poniedziałek (23 marca) do ministra rolnictwa o zwrócenie uwagi na ciężką sytuację producentów rolnych, spowodowaną wystąpieniem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z trudną sytuacją, która dotknęła także środowisko rolnicze, Zarząd KRIR zaapelował o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do objęcia pakietem pomocy również rolników i ich najbliższych. Ustawa z 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w opinii KRIR nie zabezpiecza bezpośrednio interesów rolników.

Dlatego też Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o objęcie szczególną ochroną rolników poprzez wprowadzenie:

  • dodatkowego zasiłku opiekuńczego - w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego dla pracującego rodzica dzieci w wieku do 8 lat dla osób ubezpieczonych w KRUS;
  • odraczanie przez banki spłaty rat kredytów do 6 miesięcy;
  • przyspieszenie wypłaty zaległych płatności obszarowych za rok 2019 r., pomocy de minimis (materiał siewny, pomoc suszowa);
  • odroczenie płatności na ubezpieczenie społeczne KRUS;
  • objęcie specjalnym nadzorem skupu i cen płodów rolnych;
  • stosownych kar na przedsiębiorców niezasadnie zawyżających ceny płodów rolnych, jak również zawyżających ceny niezbędnych środków i narzędzi do produkcji rolnej.

W opinii KRIR bez dodatkowej pomocy państwa wielu rolników nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, gdyż pojawiają się już problemy związane z płynnością finansową, odbiorem płodów rolnych i zaniżaniem cen.

Mając na względzie nie tylko dobro rolników, ale ogół społeczeństwa, które dzięki ciężkiej pracy rolników ma zapewnioną żywność, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o niezwłoczne podjęcie działań. Bezpieczeństwo żywnościowe w obecnym czasie nabrało zdecydowanie nowego wymiaru i wszyscy poczuli, jak istotny jest to aspekt.

Jarosław Nowak
Źródło:  www.krir.pl

udostępnij
do góry