Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Szkodniki w sadach jabłoniowych w drugiej części lata - identyfikacja i zwalczanie

Szkodniki w sadach jabłoniowych w drugiej części lata - identyfikacja i zwalczanie

2020-07-30

W drugiej części lata w zależności od przebiegu warunków pogodowych w sadach jabłoniowych w różnym nasileniu występują między innymi: owocówka jabłkóweczka (II pokolenie), mszyca jabłoniowo-babkowa, przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, bawełnica korówka i zwójki liściowe (pokolenie letnie).

W celu identyfikacji i ustalenia występowania należy prowadzić monitoring lotów motyli za pomocą pułapek feromonowych oraz lustrację stanu na drzewach. Gdy zostaną przekroczone progi zagrożenia to przystępujemy do zabiegu zwalczania szkodników.

Do zwalczania owocówki jabłkóweczki możemy zastosować Coragen 200SC  (0,125-0,175 l/ha), Runner 240SC (0,4 l/ha), zachowując 14 dni karencji. Jeśli nie stosowaliśmy w obecnym sezonie można użyć Rumo 30WG, Steward 30WG lub Sakarb 30WG (0,17-0,2 kg/ha) + adiuwant. Możemy zastosować inne preparaty z grup tiachloprydu, chlorantraniliprolu, hydroidów zarejestrowane w aktualnym programie ochrony roślin.

W przypadku gdy zaobserwujemy motyle oraz uszkodzenia spowodowane przez zwójki liściowe, należy użyć między innymi Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Vertigo 0,18EC z dodatkiem adiuwantu. W celu zachowania rotacji śor należy użyć innego preparatu z grup chemicznych w oparciu o aktualny program ochrony roślin.

Jeśli wystąpią jednocześnie oba szkodniki w celu obniżenia kosztów produkcji możemy połączyć te zabiegi i w celu wyniszczenia szkodników możemy użyć środków ochrony takich jak Coragen 200SC, Mospilan 20SP, Runner 240SC z dodatkiem adiuwantu.

W drugiej połowie lata na wierzchołkach młodych pędów może wystąpić mszyca jabłoniowo-babkowa. W takiej sytuacji do ochrony i ograniczenia agrofagów polecane jest użycie środków m.in. z grup neonikotynoidów (Mospilan 20SP, Miros 20SP) w dawce 0,125 kg/ha , karbaminian (Pirimor 500 WG) w dawce 0,4 kg/ha czy też karboksamidów (Teppeki 50WG) w dawce 0,14 kg/ha oraz innych środków ochrony roślin podanych w programie ochrony roślin. Do cieczy roboczej zalecamy dodanie adiuwantów np. Flipper, Hiperion, Superam.

W okresie letnim w sprzyjającej pogodzie można zaobserwować intensywne rozmnażanie przędziorków. Dlatego jeśli w odpowiednim momencie nie zareagujemy okresie 1-2 tygodni to liście na drzewach zostaną porażone przez tego szkodnika. W walce należy użyć następujących preparatów: Envidor 240SC (0,4 l/ha),Ortus 05SC (1,0-1,5 l/ha) jak i pozostałe środki polecane do zwalczania znajdujące się w programie.

Preparaty wyżej wymienione stosowane w walce z przędziorkami mogą być użyte do zwalczania pordziewiaczy. Objawami intensywnego żerowania są łódeczkowaty kształt liści, przebarwienia, a potem ich późniejsze opadanie. Dodatkowo pordzewiacz atakuje zawiązki owoców, co skutkuje ordzawieniem lub brakiem wybarwienia. Szkodnik ten w młodych nasadzeniach powoduje silne zahamowanie wzrostu.

Narastającym problemem w ostatnim sezonie i trwającym nadal jest coraz większa presja ze strony bawełnicy korówki. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe, jak również larwy żerujące na konarach, pędach, odrostach korzeniowych, ogonkach liści. W celu zwalczenia bawełnicy zaleca się zastosowanie: Actara 25WG (0,2 kg/ha), Acetamid Nev (0,2 kg/ha), Mospilan 20SP (0,2 kg/ha)+ Slippa  (0,2 l/ha), Stoncat 20SP (0,2 kg/ha)+ Slippa (0,2 l/ha), Movento 100(0,25 l/ha), jak również pozostałych preparatów znajdujących się w aktualnym programie ochrony roślin sadowniczych.

Grzegorz Jurkowski

udostępnij
do góry